• Decrease font size
 • Reset font size to default
 • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...

Menu Główne

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Drukuj Email
Poniedziałek, 16 Marzec 2009 20:05
W nowej perspektywie finansowej budżetu unijnego założonej na lata 2007-2013 zaplanowano wdrożenie nowych programów ukierunkowanych na wzrost współpracy w wymiarze transgranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym. Utworzono nowe programy realizujące cel polegający na rozwijaniu szeroko rozumianej współpracy terytorialnej pomiędzy krajami Unii Europejskiej, który jest celem polityki spójności Unii Europejskiej.

Na realizacje programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2007 – 2013 przewidziano łącznie 7,75 mld euro z budżetu Unii Europejskiej. Polska na wykonanie programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej przeznaczyła 557,8 mln euro. Dodatkowo Polska ma uczestniczyć we współpracy transgranicznej z państwami nie należącymi do Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa na co alokowano kwotę w wysokości 173,3 mln euro.

PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ


W latach 2007 – 2013 realizowane będą trzy typy programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej:
 • programy współpracy transgranicznej, których celem będzie rozwijanie wspólnych inicjatyw lokalnych i regionalnych,
 • programy współpracy transnarodowej, ukierunkowanych na  integrację terytorialną Unii Europejskiej poprzez wspieranie dostępności, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, innowacyjność i ochronę środowiska naturalnego,
 • programy współpracy międzyregionalnej, umożliwiające wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie m.in. wspierania innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochrony środowiska.
Podstawą do wdrażania programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej będą jednolite zasady. Zasady te mają ułatwić osiąganie zamierzonych w projektach celów. Wszystkie działania realizowane w ramach programów będą musiały być realizowane zgodnie z tymi zasadami. Zasady te będą polegały głównie na:
 • utworzeniu wspólnych Instytucji Zarządzających, Certyfikujących i Audytowych,
 • obowiązkowym udziale w projekcie co najmniej dwóch partnerów z różnych krajów,
 • stosowaniu „zasady partnera wiodącego” w realizacji projektów,
 • utworzeniu wspólnego budżetu i jednego konta bankowego dla programu,
 • utworzeniu międzynarodowych Wspólnych Sekretariatów Technicznych wspierających Instytucje Zarządzające we wdrażaniu programów.
W ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej przewiduje się realizację następujących programów z udziałem Polski:
 • współpraca transgraniczna:
  • Trzy dwustronne programy na granicy polsko-niemieckiej (z udziałem Meklemburgii, Brandenburgii i Saksonii),
  • Polska – Republika Czeska,
  • Polska – Słowacja,
  • Polska – Litwa,
  • Polska – Szwecja – Dania - Litwa - Niemcy (Południowy Bałtyk),
 • współpraca transnarodowa:
  • Obszar Europy Środkowo-Wschodniej,
  • Region Morza Bałtyckiego,
 • program współpracy międzyregionalnej obejmujący całe terytorium UE.