• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
UNIJNY PLAN INWESTYCYJNY DLA TWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Piątek, 30 Styczeń 2015 20:29

Międzynarodowa Organizacja Pracy opublikowała raport analizujący tendencje na europejskim rynku pracy, przede wszystkim z punktu widzenia bezrobocia i prognoz w tym zakresie na rok 2015. Jest to również prezentacja projektu naprawczego z wykorzystaniem środków unijnych mający na celu stworzenie nowych miejsc pracy na terenie całej UE.

Jak podkreślono w raporcie, wzrost ekonomiczny za czwarty kwartał 2014 r. w państwach Unii Europejskiej na poziomie 1.3 pro to zbyt mało, by przywrócić dynamikę rozwoju sprzed kryzysu. Likwidacja miejsc pracy, cięcia budżetowe w przedsiębiorstwach, obniżanie poziomu wynagrodzeń i brak nowych inwestycji powodują, że europejscy konsumenci drastycznie oszczędzają, co nie pobudza gospodarki. Uśredniona stopa bezrobocia w Europie utrzymuje się więc na poziomie 9,7 proc.

Autorzy raportu wskazują na Irlandię i Hiszpanię, jako kraje, które szczególnie odczuły spadek podaży pracy, głównie dla ludzi młodych, mimo stopniowo rosnącego w tych krajach PKB. Mówi się również o Polsce i Słowacji, jako o państwach, w których PKB znacznie przewyższył wzrost na rynku pracy. Polska zestawiana jest z Niemcami i Maltą, które utrzymały poziom bezrobocia sprzed kryzysu.

Jak podaje raport, liczba bezrobotnych w trzecim kwartale 2014 r. w Europie przekroczyła 23 mln., z czego 12 mln. posiadała status bezrobotnego rok lub dłużej, a więc zalicza się ich już do grupy tzw. trwale bezrobotnych. Np. w Irlandii, Hiszpanii czy na Cyprze liczba trwale bezrobotnych wzrosła, w ciągu ostatnich 7 lat, aż o 25 pkt proc.

Według szacunków MOP, w ciągu najbliższych 5. Lat, liczba bezrobotnych ma wzrosnąć o kolejne 11 mln. Panaceum na ten problem może być proponowany przez UE Plan Inwestycyjny związany z podejmowaniem nowych inwestycji przez przedsiębiorstwa prywatne mających potencjał tworzenia nowych miejsc pracy. W Planie chodzi o rozwój kapitału ludzkiego. Wartość Planu to 315 mld euro. Ma on być dotowany częściowo z budżetu UE przy wsparciu Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Przewiduje się w jego ramach zwiększenie dostępności kredytów inwestycyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw co ma dać do 2018 r. nawet ok. 2,1 mln dodatkowych miejsc pracy. Warunkiem powodzenia Planu ma być przesunięcie dostępności środków kredytowych do krajów o najwyższej stopie bezrobocia, ze szczególną promocją małych i średnich przedsiębiorstw. Plan miałby wejść w życie najpóźniej do końca pierwszej połowy 2015 r.

Anna Grabowska  

 

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...