• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
DEBATA W KANCELARII PREZYDENTA O III FILARZE EMERYTALNYM Drukuj Email
(1 głos, średnia ocena 5.00 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Wtorek, 20 Styczeń 2015 07:50

19 stycznia 2015 r. w Kancelarii Prezydenta RP odbyła się debata na temat III filara emerytalnego, który w założeniu autorów raportu na ten temat ma być jednym ze sposobów zabezpieczenia starości Polaków.

Związki zawodowe, w debacie z udziałem przedstawicieli świata nauki oraz organizacji pracodawców reprezentowali: Anna Grabowska, doradca ds. społeczno-prawnych Forum Związków Zawodowych oraz Henryk Nakonieczny z NSZZ „Solidarność”.

Jak zaznaczyła w swojej wypowiedzi przedstawicielka Forum, zasadniczym problemem wzmocnienia III filara emerytalnego jest akceptacja pracowników i ich gotowość do dobrowolnego oszczędzania na przyszłą emeryturę. Dotychczasowe rozwiązania w tym zakresie nie cieszą się bowiem popularnością. Dlatego bardzo istotny jest element edukacji społeczeństwa i odbudowy zaufania do systemu emerytalnego. Chodzi o przekonanie kolejnych pokoleń do płacenia składek, a w jeszcze większym stopniu o zmianę myślenia z krótkofalowego na długofalowe.

Przedstawicielka Forum mówiła również o adresatach proponowanych w raporcie rozwiązań. Jak podkreśliła, w założeniu powinni to być ludzie młodzi. Tymczasem, według badań, aż 25 proc. z nich, na początku swojej kariery zawodowej zarabia mniej niż 2 tys. zł. Przy takich dochodach niemal nikt nie będzie skłonny do dobrowolnego odkładania na odległą emeryturę.

Jako grupę szczególni3 zagrożoną niskimi emeryturami, Anna Grabowska wskazała obecnych 40-latków, dla których stopa zastąpienia będzie kształtowała się na granicy 30 proc. ostatniej pensji, a nie 64 proc. jak obecnie. Ta grupa, jak wskazała, powinna dziś odkładać ok.450-500 zł miesięcznie, by mieć dodatkowe tysiąc złotych emerytury. Przy dodatkowych 2 tys. zł, powinno to już być ok. 900 zł miesięcznie, a taki wysiłek finansowy dla wielu jest niemożliwy, szczególnie że ok. 1 mln Polaków pracuje za płacę minimalną na poziomie niecałych 1800 zł miesięcznie brutto.

Przedstawicielka Forum odniosła się do konkretnych y zawartych w raporcie przygotowanym na zlecenie Kancelarii Prezydenta RP przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Mówiąc o pomyśle przewidującym przekazanie obywatelom decydującym się na dobrowolne ubezpieczenie w III filarze określonej kwoty, np. 1 tys. zł na starcie, zaznaczyła, że zapewne wiele osób by to wsparcie przyjęło, ale następnie realizowałoby wpłaty jedynie przez obowiązkowy okres, np. 5 lat, potem zaś z nich zrezygnowało przeznaczając środki na bieżące potrzeby. To zaś oznaczałoby, że pomysł się nie sprawdził. Odnosząc się do kwestii częściowej obowiązkowości ubezpieczenia w III filarze, Anna Grabowska zaznaczyła, że nie można liczyć na szeroką akceptację społeczną tego rozwiązania. Pracownicy raczej potraktują bowiem takie ubezpieczenie jako dodatkowe obciążenie fiskalne. Jeżeli zaś będą mogli z niego zrezygnować, to wielu, szczególnie młodych, mających bieżące potrzeby finansowe np. związane z nabyciem mieszkania czy kształceniem dzieci, z dodatkowego ubezpieczenia zrezygnuje. Zauważyła, że obecnie aż 85 proc. Polaków w ogóle nie oszczędza na przyszłą emeryturę.

Za interesujące rozwiązanie przedstawicielka Forum uznała ulgi w podatku dochodowym, choć zaznaczyła, że powinny mieć one charakter degresywny. Jednocześnie jednak próg odliczeń nie może być zbyt niski, by nie zniechęcić do korzystania z dobrowolnego ubezpieczania się jak ma to miejsce w wypadku IKE i IKZE. Za szczególnie potrzebne uznała takie rozwiązanie w stosunku od osób zatrudnionych np. na umowach o dzieło, w stosunku do których nie znalazłyby zastosowania ani częściowa obowiązkowość, ani PPE.

Podsumowując, przedstawicielka Forum stwierdziła, że optymizm co do gotowości dobrowolnego ubezpieczania się pracowników, prezentowany przez część uczestników debaty, jest przesadzony, oderwany od realiów rynku pracy przede wszystkim w kwestii wysokości wynagrodzeń. Wskazała też na konieczność prawdziwego dialogu przy tworzeniu rozwiązań dotyczących III filara, gdyż jego brak z pewnością nie pomoże w ich akceptacji, a może wręcz zrodzić kolejne napięcia społeczne.

Ryszard Petru, prezentujący raport, zaznaczył, że ma nadzieję na dalsze merytoryczne rozmowy z partnerami społecznymi, w tym ze związkami zawodowymi, na dalszy dialog.

W spotkaniu w Kancelarii Prezydenta RP, z ramienia Forum uczestniczył również Krzysztof Małecki, członek Prezydium FZZ.

Anna Grabowska

 

Fot. K. Małecki

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...