• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
ZESPÓŁ DO SPRAW STRATEGII „EUROPA 2020” Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Piątek, 16 Styczeń 2015 12:10

15 stycznia 2015 r. Ministerstwo Gospodarki zorganizowało spotkanie Zespołu ds. Strategii Europa 2020. Zespół omówił dokument „Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2015r.” oraz kalendarz Semestru Europejskiego, a w szczególności harmonogram prac nad Krajowym Programem Reform na lata 2015-2016. W spotkaniu brali udział przedstawiciele i eksperci z ministerstw, urzędów państwowych i partnerów społecznych, Forum Związków Zawodowych reprezentowali Janusz Hyjek i Grzegorz Trefon.

Strategia Europa 2020 wprowadza nowe zadania związane z Europejskim Zarządzaniem Gospodarczym, ukazuje najważniejsze problemy w krajach Unii Europejskiej oraz definiuje cele w perspektywie do 2020 roku, z których najważniejsze to wzrost i miejsca pracy.

Otwierając spotkanie przedstawicielka Ministerstwa Gospodarki podziękowała NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych za wniesione uwagi dotyczące spraw polityki klimatycznej Unii Europejskiej do protokołu, omawianych w czasie ostatniego spotkania Zespołu oraz podkreśliła, że zostały one uwzględnione.

Komisja Europejska w nowym składzie zaprezentowała pod koniec poprzedniego roku Roczną analizę wzrostu gospodarczego na 2015 rok i w tym nowym dokumencie zmieniła akcenty stawiane w stosunku do poprzednich lat i programów. W nowym programie KE daje sygnał o dużym znaczeniu inwestycji gdy w poprzednich latach szczególną wagę stawiano na oszczędności czy dyscyplinę finansów publicznych. Ministerstwo Gospodarki podkreśliło, że wydało pozytywną opinię a jedyne wątpliwości dotyczą skali efektów inwestycyjnych. W opiniach przedstawicieli administracji rządowej duże znaczenie będzie mieć skala dźwigni finansowej, określonej obecnie na poziomie 315 miliardów EUR. Zgromadzone fundusze będą służyć m.in. wzmocnieniu sieci szerokopasmowych, infrastruktury transportowej, edukacji i badań, odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej wraz z przeprowadzeniem reform strukturalnych, w tym tych skoncentrowanych na rynku pracy (młodzi i długotrwale bezrobotni) oraz umocnieniu odpowiedzialności budżetowej.

Przedstawiciel Ministerstwa Finansów podkreślał, że roczny budżet UE to 140 mld. EUR i około 12% trafia do Polski, obecnie 5-krotnie więcej wypłacamy z budżetu niż wpłacamy, lecz taki stan rzeczy nie będzie trwał wiecznie, na co wpływ ma sytuacja gospodarcza w wielu krajach UE oraz zwiększenie dyscypliny budżetowej. Przypomniano, że obecnie Polska przedstawiła liczne programy operacyjne i KE zaakceptowała do realizacji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 większość z krajowych Programów Operacyjnych, za wyjątkiem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. KE zaakceptowała też dotychczas 7 z pośród łącznie 16 regionalnych programów operacyjnych.

Uwagi do prezentowanych dokumentów w sprawie planu inwestycji w UE wnosili też przedstawiciele partnerów społecznych. Katarzyna Zimmer-Drabczyk z NSZZ „Solidarność” podkreślała potrzebę zwrócenia większej uwagi na wymiar społeczny – Europy Socjalnej – w planowanych inwestycjach . Katarzyna Pietrzak z OPZZ zwróciła uwagę na trudności z zapewnieniem spójności między celami dla ograniczenia deficytów budżetowych w krajach UE a potrzebami inwestycji. Grzegorz Trefon z Forum Związków Zawodowych zwrócił uwagę na pilną potrzebę ożywienia dialogu społecznego na wszystkich poziomach.

W czasie spotkania przedstawiciel Ministerstwa Finansów, Dyrektor Janowski zaprezentował stan działań na rzecz poprawy funkcjonowania administracji podatkowej oraz poprawy otoczenia biznesu. W prezentacji ujęte zostały informacje o już wprowadzonych zmianach, szczególnie tych obejmujących osoby fizyczne w ramach nowego, stale rozwijanego programu e-płatnik oraz o planowanych dalszych działaniach Ministerstwa Finansów zgodnie z przyjętym kalendarzem obejmujących też osoby prawne. Zmiany obejmą również administrację podatkową i jej struktury. Z informacji dyrektora Janowskiego wynika, że zmiany mają na celu uprościć i poprawić obsługę podatników, ułatwić kontakt z urzędami skarbowymi. Spore zmiany w przyszłości obejmą również funkcjonowanie Izb Skarbowych. Konsolidacja urzędów i zmiany dotyczące pracowników odbędą się bez zwolnień, a odejścia z pracy będą dotyczyć osób przechodzących na emerytury, działa od lat program przekwalifikowania pracowników. Najtrudniejsze zmiany nastąpią po 1 kwietnia 2015 r. Z informacji wynika, że utworzona zostanie instytucja asystenta podatnika, powstanie Centralny Rejestr Danych Podatkowych oraz System Obsługi i Wsparcia Podatnika, powstaną też biura centrów obsługi (głównie w dawnych miastach wojewódzkich) a wszystkie zmiany mają ułatwić prowadzenie wielu spraw dotyczących podatnika.

W czasie spotkania przedstawiciele partnerów społecznych: związków zawodowych i organizacji pracodawców ustali, że będą kontynuować współpracę i wspólne spotkania. Najbliższe robocze spotkanie partnerów społecznych dotyczące Strategii Europa 2020 odbędzie się w dniu 28 stycznia 2015r. w Warszawie.

 

Grzegorz Trefon

 

Fot. https://www.flickr.com/photos/ahorcado/7258105730/">Krzysztof Duda / http://foter.com">Foter / http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/">CC BY Krzysztof Duda / Foter / CC BY

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...