• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
PRAWNICY ROZMAWIALI O ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIU RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO Drukuj Email
(1 głos, średnia ocena 5.00 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Wtorek, 21 Październik 2014 20:17


20 października odbyło się kolejne spotkanie prawników reprezentujących związki zawodowe oraz organizacje pracodawców, przygotowujących projekt ustawy regulującej zasady funkcjonowania dialogu społecznego w Polsce.

Forum Związków Zawodowych reprezentuje w zespole Anna Grabowska, doradca ds. społeczno-prawnych FZZ.

Rozmowy tym razem dotyczyły: tworzenia, kompetencji, ustroju i formy działania Rady Dialogu Społecznego. Ustalono, że jej celem ma być uzgadnianie między partnerami dialogu kluczowych regulacji dotyczących warunków zatrudnienia. Opiniowanie ma objęć m.in. projekty aktów prawych, strategie, plany budżetowe, ustalenia – wskaźniki do ustawy budżetowej. Rada miałaby też inne zadania, jak np. podejmowanie uchwał ws. wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego. Przedstawiałaby organom władzy wykonawczej i ustawodawczej informacje ze swojej działalności.

Na spotkaniu, rozmawiano również o organizacji Zgromadzenia ogólnego, Prezydium, Biura, Sekretarzy Rady, a także zespołów eksperckich.

Jeden z niespornych zapisów dotyczy finansowania Rady i jej Biura z budżetu państwa.

Kwestią otwartą pozostaje natomiast instytucja Rzecznika Dialogu Społecznego.

Kolejne spotkanie prawników odbędzie się 27 października 2014 r. Poza dotychczasowymi tematami, przedmiotem rozmów będzie dialog regionalny, w tym organizacja i kompetencje Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.

Anna Grabowska

 

Fot.:  //www.flickr.com/photos/124247024@N07/13903385550/">flazingo_photos / http://foter.com/">Foter / http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">CC BY-SA flazingo_photos / Foter / CC BY-SA

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...