• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
95-LECIE PIP NA ŚLĄSKU Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Poniedziałek, 20 Październik 2014 08:36

 

W dniu 15 października 2014 r. w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach odbyła się uroczysta gala w ramach obchodów jubileuszu 95-lecia powołania inspekcji pracy w Polsce. Podczas gali wyróżniony został Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych, Przewodniczący PZZ KADRA – Dariusz Trzcionka.

W gali wzięli udział również przedstawiciele władz wojewódzkich, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Na uroczystej gali, jednym z gości honorowych była Pani Małgorzata Kwiatkowska – zastępca Głównego Inspektora Pracy, która odczytała list Głównego Inspektora Pracy – Iwony Hickiewicz. Następnie wraz z Okręgowym Inspektorem Pracy Beatą Marynowską wręczyła „Medale Pamiątkowe z okazji 95-lecia Inspekcji Pracy w Polsce”. Podkreślając wspólnotę historii oraz aktualne działania Inspekcji pracy oraz innych urzędów, gratulacje złożył również Wojewoda Śląski – Piotr Litwa.

Integralną częścią w kolejnej odsłonie uroczystości była XXI edycja konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” oraz konkurs „Buduj Bezpiecznie”. Założeniem konkursu „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” było promowanie najlepszych praktyk w zakresie poprawy warunków pracy oraz inspirowanie pracodawców do podejmowania działań w celu eliminowania istniejących w ich zakładach zagrożeń.

Trzecia część obejmowała wręczenie nagród zwycięzcom konkursu „Buduj bezpiecznie”.

Warto wspomnieć również, że śląskie tradycje urzędów nadzoru nad warunkami pracy są bardzo mocno związane z rozwojem prawa górniczego w Europie. W spisanym około 1248r. w Jihlavie na południu Moraw prawie górniczym, po raz pierwszy określono m.in. kompetencje montes iuratores (przysięgłych górniczych) w górnictwie kruszcowym, którzy rozsądzali m.in. spory o warunki pracy i płacy gwarków z ich robotnikami. Śląsk jest jednym z pierwszych regionów w Polsce i Europie, który zaimplementował nowe prawa i tradycje w warunkach pracy. 

Na koniec warto nadmienić, iż dzieje państwowych organów inspekcji pracy są nierozłącznie splecione z historią naszych zmagań o wolność. Została ona powołana przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego już w pierwszych tygodniach odrodzonej Drugiej Rzeczypospolitej. W scalanie urzędowych instytucji nadzoru nad warunkami pracy w kraju zaangażowane były władze Państwa, w tym także Sejm Śląski, którego ustawa z kwietnia 1928r. uregulowała działania Inspekcji w województwie śląskim. Nowy, trwający po dziś dzień rozdział w jej historii otworzył przełom demokratyczny 1989 roku. Odzyskanie swobód obywatelskich wywarło bowiem głęboki wpływ również na stosunki pracy.

 

Źródło: www.kadra.org.pl


Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...