• Decrease font size
 • Reset font size to default
 • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
SPOTKANIE Z PROF. JERZYM BUZKIEM PRZEWODNICZĄCYM KOMISJI PRZEMYSŁU, BADAŃ NAUKOWYCH I ENERGII (ITRE) UE. Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Wtorek, 14 Październik 2014 11:37

10 października 2014 r. w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Polsce odbyło się spotkanie z prof. Jerzym Buzkiem przewodniczącym Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) UE. Forum Związków Zawodowych reprezentował Zygmunt Mierzejewski.

Europa jest dziś w trudniejszej sytuacji niż jeszcze pięć lat temu, a przyczyny tego są zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne - powiedział na spotkaniu były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Jerzy Buzek. Pierwsze z serii spotkań z polskimi posłami pełniącymi kluczowe funkcje w Parlamencie Europejskim poświęcone było sprawom przemysłu, energetyki i badań naukowych oraz kończącym się w Brukseli przesłuchaniom kandydatów na komisarzy.

Jerzy Buzek, który przewodniczy Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Konferencji Przewodniczących Komisji Parlamentu Europejskiego, przybliżył zebranym w warszawskiej siedzibie BIPE kulisy prowadzonych w ostatnich dwóch tygodniach przesłuchań i ocen, jakim poddani zostali przyszli komisarze. Przypomniał przy tym, że "nasza kandydatka (Elżbieta Bieńkowska) znalazła się wśród tych, którzy nie budzili żadnych wątpliwości przy ocenie dokonywanej przez posłów".

Rozwijając wątek zagrożeń dla Europy prof. Buzek, prócz sytuacji na Ukrainie i islamskiego terroryzmu, wymienił niepewność związaną z możliwym referendum w Wielkiej Brytanii oraz zbyt niską konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw i niewystarczający dla rozwoju rynku pracy wzrost gospodarczy. Jerzy Buzek przypomniał, że komisja PE, którą kieruje, będzie w najbliższych latach stawiać na rozwiązania sprzyjające innowacyjności i wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa oraz na zwiększenie konkurencyjności energetyki, tak by ceny energii systematycznie spadały. "Naszym celem jest, by 20 proc. unijnego PKB wypracowywał przemysł" - podsumował gość piątkowego spotkania.

Zygmunt Mierzejewski uzupełniając pytanie pracodawców z PKPP Lewiatan, zapytał dlaczego Unia Europejska obniża swoją konkurencyjność wobec innych gospodarek światowych wprowadzając pakiet klimatyczny, kiedy inni nie mają takiego zamiaru. Prof. Jerzy Buzek podziękował związkom zawodowym i pracodawcom za walkę o dostosowanie zmian do naszych możliwości i specyfiki energetyki. Podkreślił, że jest z nami w walce o racjonalizację pakietu i powiązania z rekompensatami.

Traktując reindustrializację jako nadrzędny cel, komisja ITRE będzie miała cztery priorytetowe obszary, na których skupi w swojej pracy.

Po pierwsze musimy dopilnować, by ramy prawne i gospodarcze UE umożliwiły poprawę innowacyjności europejskiego sektora przemysłowego. Będzie to wymagało dostosowania i mobilizacji unijnych programów w dziedzinach badań i rozwoju oraz edukacji w celu skutecznego reagowania na rzeczywiste potrzeby przemysłu.

Po drugie polityka UE musi wspierać rozwój i wzrost europejskich małych i średnich przedsiębiorstw. Wzmocnienie MŚP to nie tylko kwestia ich finansowania, lecz również otwartości programów badawczych, systemów doskonalenia umiejętności czy przepisów podatkowych.

Naszą trzecią priorytetową dziedziną jest stworzenie prawdziwego europejskiego rynku cyfrowego. Chodzi o to, by dzięki korzyściom skali europejskiego rynku obniżyć koszty i pobudzić innowacyjność europejskich przedsiębiorstw. Zarówno komisja ITRE, jak i cały Parlament odnoszą spore sukcesy w tej dziedzinie – i dzięki nowym przepisom osiągniemy jeszcze więcej.

Ostatnim, lecz być może najistotniejszym priorytetem będzie dla nas wykorzystanie pełnego potencjału wspólnej unijnej polityki energetycznej. Tylko dzięki bezpieczeństwu energetycznemu możemy zapewnić naszej gospodarce konkurencyjność na skalę światową i uniknąć zastoju gospodarczego.

Naszym celem jest zapewnienie powrotu europejskiej gospodarki na ścieżkę rozwoju i uczynienie tego w zrównoważony sposób. Chcemy, by Europa stała się lepszym miejscem do życia.

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

 1. polityki przemysłowej Unii i związanych z nią środków oraz zastosowania nowych technologii, w tym także środków dotyczących średnich i małych przedsiębiorstw;
 2. polityki badań i innowacji Unii, w tym także nauki i techniki, a także rozpowszechniania i wykorzystania wyników badań naukowych;
 3. europejskiej polityki kosmicznej;
 4. działalności Wspólnego Centrum Badawczego, Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, Instytutu Materiałów Referencyjnych i Pomiarów, jak również JET, ITER i innych projektów z tej dziedziny;
 5. środków Unii dotyczących polityki energetycznej w ogóle oraz w kontekście tworzenia i funkcjonowania wewnętrznego rynku energii, w tym środków dotyczących:
 1. bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię w Unii;
 2. wspierania efektywności energetycznej i oszczędności energii oraz rozwoju nowych i odnawialnych form energii;
 3. wspierania wzajemnego połączenia sieci energetycznych i efektywności energetycznej, w tym także tworzenie i rozwój sieci transeuropejskich w sektorze infrastruktury energetyki;
 1. traktatu Euratom i Agencji Zaopatrzenia Euratom, bezpieczeństwa nuklearnego, wyłączania urządzeń i usuwania odpadów w sektorze nuklearnym;
 2. społeczeństwa informacyjnego, technologii informacyjnych oraz sieci i usług telekomunikacyjnych, w tym technologii i aspektów bezpieczeństwa oraz tworzenia i rozwoju sieci transeuropejskich w sektorze infrastruktury telekomunikacji, a także działalności Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA).

 

Przygotował Zygmunt Mierzejewski

 

Źródło:http://www.europarl.pl/pl/strona_glowna/aktualnosci/news/2014pl/october2014/buzek_101014.html

 

Fot: https://www.flickr.com/photos/drabikpany/6666784437/">DrabikPany / Foter / CC BY

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...