• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
PODPISANO POROZUMIENIE ROZSZERZAJĄCE ERZ Drukuj Email
(5 głosów, średnia ocena 3.20 na 5)

 

PODPISANO POROZUMIENIE ROZSZERZAJĄCE ERZ AUGUSTAWESTLAND

 

W piątek 25 lipca w  „PZL-Świdnik” S.A.  podpisano Porozumienie rozszerzające Europejską Radę Zakładową (ERZ) koncernu AgustaWestland o przedstawicieli polskiego producenta śmigłowców. W uroczystości perfekcyjnie zorganizowanej przez zarząd koncernu i zakładowe organizacje związkowe udział wzięli: przewodniczący Forum Związków Zawodowych Tadeusz Chwałka i przewodnicząca Zarządu Okręgu Lubelskiego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników Teresa Paczyńska oraz powołani na nową kadencję członkowie Europejskiej Rady Zakładowej w pełnym, międzynarodowym - osiemnastoosobowym składzie. Obecni byli także:  przewodniczący NSZZ „Solidarność" Piotr Duda, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Jan Guz, przedstawiciele włoskich i angielskich central związkowych, Okregowy Inspektor Pracy w Lublinie Włodzimierz Biaduń oraz szefowie lokalnych i wojewódzkich władz samorządowych.

 

W specjalnym, okolicznościowym wystąpieniu przewodniczący Forum Związków Zawodowych  Tadeusz Chwałka podkreślił, że „Wejście PZL-Świdnik w struktury Europejskiej Rady Zakładowej AgustaWestland to historyczne wydarzenie dla zakładu, jak i pracowników spółki. Ponad 4-letnie zabieganie Forum Związków Zawodowych znalazło odzwierciedlenie w postaci rozszerzonego Porozumienia, dającego załodze świdnickiego zakładu możliwość współdecydowania o losach przedsiębiorstwa. Życzę, aby porozumienie przełożyło się na dobrą i owocną współpracę”. Wszyscy zaproszeni goście w swoich wystąpieniach podkreślali, że zawarte Porozumienie to dowód na to, że można osiągnąć porozumienie między partnerami społecznymi, które w przyszłości powinno zaowocować współpracą na rzecz rozwoju firmy i zatrudnionych w niej pracowników. Jest ono cenne zwłaszcza  w sytuacji gdy dialog społeczny na poziomie krajowym praktycznie nie funkcjonuje a związki zawodowe są  ignorowane przez rząd.

Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej Polska zajmuje przedostatnie miejsce na liście państw członkowskich w zakresie realizacji tej dyrektywy.

Powstanie i funkcjonowanie ERZ świadczy o tym, że dla stron dialogu ważne jest, aby pracodawca i związki zawodowe dysponowali potrzebną wiedzą, mieli do siebie zaufanie i traktowali się po partnersku przy stole negocjacyjnym. ERZ jest instrumentem, który zaczyna odgrywać coraz większą rolę w szybko zmieniającym się świecie, w którym słowo „kryzys" pojawia się zbyt często i nie można być pewnym zatrudnienia czy  sprawiedliwego wynagrodzenia.

Instytucja europejskiej rady zakładowej jest obowiązkową formą systemu informacyjno-konsultacyjnego w przedsiębiorstwie o zasięgu ponadnarodowym, działającym na obszarze Wspólnoty Europejskiej.

Do ERZ należy przyszłość, gdyż z uwagi na postępującą integrację europejską, dialog prowadzony na poziomie ponadnarodowym będzie coraz ważniejszym sposobem konsultowania, czy wręcz uzgadniania decyzji istotnych dla pracowników i pozwoli na bieżące kontrolowanie sytuacji w koncernie w zakresie, do którego nie mieliśmy dostępu jako związki zawodowe. ERZ daje nowe możliwości i szanse, z których należy skorzystać. Strony, poprzez uczestnictwo w tym organie, mogą wypracować własne i skuteczne mechanizmy dialogu społecznego, który spowoduje większe zaangażowanie pracowników w sprawy firmy, poprawę  kultury korporacyjnej, a także szybsze i skuteczniejsze współdziałanie partnerów w sytuacjach kryzysowych.

Dlatego należy dbać o to, aby z prawa uczestnictwa korzystać w sposób silny i skuteczny, gdyż tylko to gwarantuje pozytywny wpływ na strategie przedsiębiorstw.

Po wystąpieniach przewodniczący wszystkich trzech reprezentatywnych central związkowych tj. Tadeusz Chwałka, Jan Guz i Piotr Duda w honorowej asyście przewodniczących organizacji międzyzakładowych z „PZL- Świdnik” S.A: Piotra Sadowskiego - przewodniczącego MOZ ZZIT, Zdzisława Łachmańskiego - przewodniczącego ZZ „Metalowcy” i Andrzeja Kuchty – przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” zostali oprowadzeni przez prezesa zarządu Mieczysława Majewskiego po terenie spółki spotykając się i rozmawiając  z przypadkowo spotykanymi na swoich stanowiskach pracownikami zakładu.

W zgodnej ocenie wszystkich uczestników spotkania było ono bezprecedensowe w dotychczasowej historii ponieważ, jak humorystycznie zauważono, nie zdarzyło się jeszcze aby Przewodniczący wszystkich trzech reprezentatywnych central związkowych spotkali się w jednym czasie i w jednym zakładzie na takim wydarzeniu.

 

Piotr Sadowski

 

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...