• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY W EUROPIE Drukuj Email
(1 głos, średnia ocena 5.00 na 5)

W dniach 9 – 11 lipca 2014 r. w Turynie odbyła się konferencja Komitetu Młodych Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych na temat gwarancji dla młodzieży. Wzięło w niej udział 90 młodych przedstawicieli związków zawodowych z: Belgii, Cypru, Czech, Niemiec, Hiszpanii, Finlandii , Francji, Węgier, Irlandii, Włoch, Łotwy, Malty, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. 
Przypomnijmy, że Komisja Europejska zobowiązała państwa członkowskie Unii Europejskiej, w których występują regiony o stopie bezrobocia osób młodych powyżej 25 proc. do opracowania planu wdrożenia gwarancji dla młodzieży. Spotkanie w Turynie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń młodych związkowców w tym zakresie.
Grupa związkowców z Polski przedstawiła założenia gwarancji dla młodzieży i cztery grupy, do których będzie ona adresowana w Polsce:
· osoby w wieku 15-17 lat, które przerwały naukę;
osoby w wieku 18-24 lata, które nie są zatrudnione, nie uczą się i nie doszkalają, w tym również osoby wymagające szczególnego wsparcia;
osoby w wieku 18-25 lat zarejestrowane jako bezrobotni, w tym również studenci studiów zaocznych i wieczorowych;
absolwenci szkół i uczelni, pozostający bez pracy w okresie 48 miesięcy po ukończeniu edukacji oraz bezrobotni w wieku 18-29 lat w zakresie wsparcia przedsiębiorczości.
Przedstawiciele FZZ, OPZZ i NSZZ „Solidarność” przypomnieli, że stopa bezrobocia osób w wieku 15-24 lata w Polsce wynosi ponad 27 proc. i mimo, że jest ona o 0,3 pkt. procentowego niższa niż przed rokiem, w Polsce młodych bezrobotnych jest więcej niż w Unii Europejskiej (średni wskaźnik bezrobocia wśród młodych z państw UE wynosi 23,5 proc.).
Ponadto polska delegacja wskazała problemy jakie napotkali partnerzy społeczni w konsultacjach społecznych Gwarancji dla młodzieży w Polsce. Uczestnicy spotkania przypomnieli również, że Polska przoduje w zawieraniu umów na czas określony, zlecenie i umów o dzieło, na co zwróciła już uwagę w swoim raporcie Komisja Europejska.
Margherita Bussi z Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych zaprezentowała wyniki badań z implementacji gwarancji na rzecz młodzieży w Europie. Następnie przedstawiony został punkt widzenia Komisji Europejskiej, Międzynarodowej Organizacji Pracy i Europejskiego Forum Młodzieży.
Niezwykle interesującym elementem spotkania w Turynie były warsztaty poświęcone zatrudnieniu, stażom, praktykom zawodowym oraz mobilności ludzi młodych, a wnioski wypracowane podczas pracy w grupach stanowiły doskonałe podsumowanie spotkania.
Forum Związków Zawodowych reprezentowali: Paulina Bajda, Krzysztof Bochnia i Dominika Szaniawska.
pb,dsz

 

 

 

 

 

 

Fot.: Václav Procházka

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...