• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
Przewodniczący FZZ gościem Debaty Związkowej w RDC Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)

11 grudnia 2013 r. Przewodniczący Forum Związków Zawodowych Tadeusz Chwałka był gościem Debaty Związkowej w Radiu dla Ciebie. Rozmowa, w gronie przedstawicieli trzech reprezentatywnych centrali związkowych, dotyczyła przyszłości dialogu społecznego i działań podejmowanych dla jego naprawienia, a także projektu budżetu na 2014 r.

 

Jak podkreślił Przewodniczący Forum, rząd uważa, że wie najlepiej, jakie są potrzeby społeczeństwa i nie chce rozmawiać ze związkami na ten temat. Nie wyciąga ręki, nie składa propozycji rozmów. Tymczasem związki są zdeterminowane i nie zamierzają wrócić do dialogu w jego dotychczasowym, przestarzałym kształcie.

 

Tadeusz Chwałka zaznaczył, że kluczem do porozumienia jest wola rozmowy w duchu konsensusu. Wyraził nadzieję, że mają ją przynajmniej organizacje pracodawców, z którymi liderzy związkowi spotkają się 12 grudnia. Zaznaczył, że dobry dialog autonomiczny na temat reformy dialogu społecznego w Polsce i jego instytucji, może dać nadzieję na przyszłość. Jednak do sukcesu na tym polu jest jeszcze daleko, podobnie zresztą jak do porozumienia w rządem w sprawach najistotniejszym społecznie, np. wzrostu płacy minimalnej, ograniczenia stosowania tzw. umów śmieciowych, oskładkowania umów o dzieło i wielu innych.

„Trudno raczej spodziewać się jakiegoś przełomu w 2014 r., ale na prawdziwy dialog zawsze jesteśmy otwarci” - dodał.

Odnosząc się do propozycji zmian w dialogu, jakie związki przedstawiły ponad miesiąc temu Prezydentowi i pracodawcom, Tadeusz Chwałka wskazał na: zmianę sposobu powoływania przewodniczącego nowego ciała dialogu społecznego, tj. Rady Dialogu Społecznego, rotacyjność w kierowaniu nią oraz uniezależnienie Rady od rządu, którego kompetencje wobec Trójstronnej Komisji były zbyt obszerne i sprowadzały się np. do nie powoływania jej przewodniczącego przez 8 miesięcy.

Mówiąc o propozycji jawności obrad ciała dialogu społecznego zaznaczył, że w opinii związków społeczeństwo powinno mieć możliwość oceny prac Rady oraz tego czy ma ona sens. Dlatego media powinny mieć do nich dostęp na bieżąco.

Tadeusz Chwałka odniósł się również do projektu budżetu, którego drugie czytanie odbyło się w Sejmie. Przypomniał, że nie był on konsultowany ze związkami, bo nie uczestniczyły one już w pracach TK, gdy projekt został przedstawiony. Ocenił go jako zachowawczy, nie dający szans na rozwój kraju. Wskaźniki inflacji i bezrobocia uznał za zaniżone.

Anna Grabowska

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...