• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
Czwarty dzień pikiet związkowych – przemarsz ulicami stolicy Drukuj Email
(1 głos, średnia ocena 5.00 na 5)

14 września 2013 r. będzie czwartym, planowanym jaki ostatni i kulminacyjny, dniem związkowych pikiet w Warszawie. Rozpocznie się on przemarszem wielotysięcznej manifestacji ulicami Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, pod Pałac Prezydencki i dalej na Stare Miasto.

  Forum Związków Zawodowych rozpocznie marsz spod Stadionu Narodowego.

Na rondzie de Gaullea przewodniczący trzech reprezentatywnych central związkowych, w tym Przewodniczący FZZ Tadeusz Chwałka. powitają manifestantów. Następnie pochód przejdzie pod Pałac Prezydencki, gdzie przedstawiciele związków wręczą prezydentowi petycję. W imieniu FZZ zrobi to Wiceprzewodniczący Zygmunt Mierzejewski. Przewodniczący FZZ, NSZZ „Solidarność!” oraz OPZZ wygłoszą przemówienia.

Kolejny etap manifestacji to przemarsz na Stare Miasto, gdzie manifestacja zostanie rozwiązana.

AG


Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...