• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
Deklaracja w sprawie konkluzji ze szczytu Rady Europejskiej w dniach 27–28 czerwca 2013 r. wydana przez Grupę Pracowników EKE-S Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)

1 lipca w Wilnie odbyło się posiedzenie Grupy Pracowników Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego - pierwsze spotkanie w ramach Prezydencji Litwy w Radzie UE. Wynikiem dyskusji jest Deklaracja w sprawie konkluzji ze szczytu Rady Europejskiej w dniach 27–28 czerwca 2013r. Poniżej przekazujemy tekst Deklaracji.
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Grupa Pracowników

Deklaracja w sprawie konkluzji ze szczytu Rady Europejskiej w dniach 27–28 czerwca 2013 r.
Grupa Pracowników zgromadzona w dniu 1 lipca 2013 r. w Wilnie
- stwierdza, że Rada Europejska zdaje się zdecydowana od tej chwili zwracać się do obywateli w sposób odzwierciedlający powagę sytuacji, świadoma zaniepokojenia społeczeństwa, mając na celu wzrost gospodarczy i zatrudnienie, przewidując pozytywne środki, przyznając otwarcie, że
unia gospodarcza i walutowa musi obejmować rzeczywisty wymiar społeczny, uznając jednocześnie znaczenie dialogu społecznego;
- ubolewa, że decydenci czekali, aż bezrobocie, ubóstwo, recesja, stałe zagrożenie gospodarek krajowych atakami spekulantów, brak solidarności, spadek zaufania do Unii Europejskiej oraz ryzyko przejęcia przez populistów głosów wyborców osiągną aż tak wysokie poziomy zanim
postanowili, choćby w słowach, zacząć odchodzić od polityki surowych oszczędności; europejskie związki zawodowe zawsze twierdziły, że jest ona sprzeczna z celami traktatowymi, niesprawiedliwa, szkodliwa gospodarczo a zarazem niesprawiedliwie okrutna;
- jest zaniepokojona terminem wdrażania najlepszych zaproponowanych rozwiązań i przypomina, że nasze rządy krajowe były w stanie w ciągu kilku godzin przeznaczyć kolosalne kwoty ze środków publicznych na ratowanie instytucji bankowych winnych - co najmniej - podejmowania
działań przerażająco nieodpowiedzialnych; nie powinny one czekać miesiącami czy nawet latami, by podjąć, a zwłaszcza wdrożyć decyzje konieczne dla ochrony naszych gospodarek krajowych, wzbogacenia Unii Europejskiej o wymiar społeczny i nienarażania milionów młodych ludzi na
długotrwałe bezrobocie;
- oczekuje, że szefowie państw i rządów wprowadzą w życie na szczeblu lokalnym to, na co zdają się godzić, gdy spotykają się w Brukseli, tzn. dialog społeczny, porozumienia między partnerami społecznymi i poszanowanie porozumień na wszystkich poziomach, które są kluczowym
elementem przezwyciężenia kryzysu gospodarczego, społecznego i politycznego; tymczasem do chwili obecnej nie ma dnia, żeby nasze organizacje nie skarżyły się słusznie na władze, które zamiast wzmacniać tradycję dochodzenia do porozumienia, stanowiącą o sile Europy i opierać się
na tym, co mogą wnieść europejscy pracownicy, traktują ich z pełną pogardy arogancją;
- zachęca prezydencję litewską do nieustannego przypominania o tym, że Unia Europejska ma na celu dobrobyt i zadowolenie społeczeństw, czuwania nad tym, by decyzje Rady faktycznie zmierzały w tym kierunku oraz zastosowania odpowiednich środków komunikacji, by powiadomić o tym obywateli.

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...