• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
Obraduje Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy- FZZ, NSZZ „Solidarność” i OPZZ. Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)

W siedzibie OPZZ przy ul. Kopernika 36/40 rozpoczęły się właśnie obrady Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego, w skład którego wchodzą przedstawiciele: Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Podczas obrad omówiony zostanie stan dialogu społecznego w Polsce, po zawieszeniu udziału związków zawodowych w pracach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, jej zespołach problemowych i branżowych oraz Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego oraz ustalone zostaną planowane na najbliższy okres działania trzech reprezentatywnych central związkowych.
Po obradach odbędzie się konferencja prasowa.

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...