• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
Sejm uchwalił zmiany o elastycznym czasie pracy Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)

13 czerwca 2013 r. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadza regulacje uelastyczniające czas pracy. Chodzi o 12-miesięczny okres rozliczeniowy oraz ruchomy czas pracy. Zmiana objęła również, w odpowiednim zakresie, ustawę o związkach zawodowych.

 

PiS proponował skrócenie okresu rozliczeniowego do 6 miesięcy, ale poprawka w tym zakresie została odrzucona głosami rządzącej koalicji.

Zgodnie z nowelizacją, czas pracy będzie zatem mógł być rozliczany w ciągu kolejnych 12 miesięcy, zamiast obecnych 4. Pracodawca może uzasadnić wprowadzenie tej zasady potrzebami ekonomicznymi lub organizacyjnymi firmy. Rozwiązanie takie będzie wymagało konsultacji ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami załogi. Pracownik, który, ze względu na rozkład czasu pracy, w niektórych miesiącach n ie będzie wykonywał pracy, będzie miał prawo do minimalnego wynagrodzenia za ten okres.

Konsultacji ze związkami lub przedstawicielami załogi będzie wymagało także wprowadzenie ruchomego i przerywanego czasu pracy. Jedynym warunkiem ograniczającym swobodę pracodawcy w tym zakresie będzie wymóg zachowania prawa do 11-godzinnego odpoczynku dobowego i odpoczynku tygodniowego.

Forum Związków Zawodowych od początku opowiadało się przeciwko zmianom w Kodeksie pracy, które określało mianem antypracowniczych. Wskazywało, że prowadzą one do: ograniczenia zapłaty za nadgodziny lub nawet jej odebranie, utrudnienia godzenia życia zawodowego z rodzinnym czy nauką. Forum podkreślało, że ochrona związana z konsultacjami przy wprowadzani elastycznych rozwiązań jest pozorna, gdyż w wielu firmach związków nie ma, a przedstawiciel załogi realizuje interesy pracodawcy, a nie pracowników.

Przewodniczący FZZ Tadeusz Chwałka złożył na ręce premiera Donalda Tuska list w sprawie wycofania zmian o czasie pracy z prac parlamentarnych. Przedstawiciele FZZ od kilku tygodni protestują w tej sprawie przed Kancelarią Rady Ministrów. Przewodniczący Forum rozmawiał również z szefami dwóch pozostałych reprezentatywnych organizacji związkowych w sprawie jesiennych protestów oraz strajków, które mają wyrażać sprzeciw m.in. właśnie wobec niekorzystnych dla pracowników zmian w Kodeksie pracy wprowadzanych przez rząd mimo braku akceptacji społecznej.
Projekt ustawy uchwalonej 13 czerwca 2013 r. przez Sejm został skierowany Senatu. Jeśli tam zostaną zaproponowane poprawki, projekt wróci do głosowania w Sejmie. Następnie trafi do podpisu przez prezydenta.

AG

 


Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...