• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
Konferencja EKZZ w sprawie CSR - Bruksela 14-15 maja Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)

W dniach 14 – 15 maja br. odbyła się w Brukseli konferencja, w ramach projektu: ETUC 201206: Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw (CSR) – „Stanowisko związków zawodowych w sprawie nowej strategii CSR UE na rok 2011 – 2014”. Forum ZZ na tej konferencji reprezentował Norbert Brożek Członek Zarządu Głównego Forum. Konferencja ta była ostatnim etapem projektu.
Projekt ten miał dwa zasadnicze cele: przeprowadzić badania praktyk związanych z CSR wśród członków EKZZ oraz opracowanie komunikatu do polityki w sprawie programu działań 2011 – 2014.
Plan realizacji zakładał następujące etapy:


Studium, którego podstawę stanowią trzy główne kwestie: posiadane przez organizację znajomość koncepcji CSR, następstwo działań związkowych w aktywności powiązanej z CSR, przyszłe działania związków zawodowych z udziałem CSR. Pozwoliło ono ocenić zmiany, dokonany postęp, podjęte inicjatyw CSR w perspektywie większej niż 5 lat od ostatniego badania. Studium przeprowadzono na drodze wypełnienia odpowiednich kwestionariuszy rozesłanych prze ekspertów zewnętrznych do organizacji członkowskich, oraz przeprowadzenie w wybranych lokalizacjach uzupełniających wywiadów.
Kolejnym etapem było zorganizowanie Seminarium w dniach 29 – 28 listopada 2012 roku w Brukseli w składzie 30 uczestników. Seminarium zapewniło zarówno obraz postępu prac jak i dyskusji o kwestiach CSR w organizacja członkowskich EKZZ. Trzeba podkreślić że charakter podejścia do CSR jest dobrowolny co ma fundamentalne znaczenie w dyskusji na forum Unii Europejskiej.
Konferencja, która odbyła się w dniach 14 – 15 maj 2013 roku w Brukseli jest trzecim elementem projektu. Została ona zorganizowana dla 100 uczestników. W okresie od seminarium do konferencji zadaniem ekspertów było opracowanie wstępnego podsumowania prac i dyskusji, celem uszczegółowienia go podczas dyskusji prowadzonych w ramach konferencji.
Przebieg obrad zbudowano na czterech panelach dyskusyjnych: ostatnie zmiany praktyk w zakresie CSR w organizacjach związkowych, przegląd i koordynacji między organizacjami / podmiotami, międzynarodowe normy: UE i wdrażanie poszczególnych państw członkowskich oraz praktyki spółek i przejrzystości.
Efektem projektu jest raport, a właściwie na dzień dzisiejszy jego projekt, w wersji anglo- i francusko-języcznej, przesłany do FZZ. Problematyka związana z CSR (Corporate Social Responsibility – pol. Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw) jest istotna dla Związków Zawodowych, gdyż dotyka tradycyjnie uznanych za związkowe pól szeroko pojętej działalności społecznej i socjalnej. Stwarza dla organizacji związkowych możliwości skuteczniejszego działania, ale pod warunkiem aktywnego uczestnictwa w jej rozwijaniu. Bierność w tym zakresie może spowodować przejmowanie przez inne organizacje, a co istotne przez korporacje atrybutów przynależnych działalności związków zawodowych powodując ich marginalizację.


Norbert Brożek

 

 

 

 

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...