• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
Obrady Zarządu Głównego FZZ Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)

W dniu 14 maja 2013 r. w Spale, miało miejsce posiedzenie Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych. Głównymi tematami poruszanymi na spotkaniu były między innymi: informacja na temat bieżącej działalności, powołanie Komisji Kongresowych oraz ustalenie zasad i zakresu ich działalności, omówienie propozycji zmian do Zakresu kompetencji, zasad wyborczych i zasad finansowania struktur terenowych Forum Związków Zawodowych. Ponadto do Forum przyjęta została nowa organizacja – NSZZ Solidarność’80 Konfederacja z siedzibą w Szczecinie.
Podczas posiedzenia dyskutowano także nad stanowiskiem Forum w sprawie rządowych propozycji zmian legislacyjnych w obrębie prawa pracy, które zakładają między innymi wprowadzenie: 13-godzinnego dnia pracy; wydłużanie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy; wypłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe po 24 miesiącach; zmniejszenie do 30 % dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych; niekorzystnych zmian w ustawach pragmatycznych służb mundurowych; innych zmian ograniczających uprawnienia pracownicze. Ostatecznie Zarząd Główny uchwałą nr 62/III/2013 powołał Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy FZZ oraz Wojewódzkie Komitety Protestacyjno-Strajkowe.
Więcej informacji dla członków ZG FZZ oraz galeria zdjęć dostępne są na portali CSiK – www.csik.org.pl

 

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...