• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
Bezrobocie w kwietniu 2013 r. Drukuj Email
(1 głos, średnia ocena 5.00 na 5)

Według szacunków MPiPS, stopa bezrobocia rejestrowanego  wyniosła w kwietniu 2013 r. wyniosła 14 proc. i w porównaniu do marca spadła o 0,3 punktu  procentowego. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy wyniosła w kwietniu 2013 r. 84,5 tys.

 Spadek stopy bezrobocia miał miejsce we wszystkich województwach. Najniższe bezrobocie (10,5 proc.) było w województwie wielkopolskim, zaś najwyższa w warmińsko-mazurskim (21,7 proc).

Liczba bezrobotnych w końcu kwietnia 2013 r. wyniosła 2 mln 258,6 tys. osób. Spadek liczby bezrobotnych w kwietniu 2013 r. zanotowano we wszystkich województwach.

Jak podaje resort pracy, do spadku bezrobocia przyczynił się  przede wszystkim spadek liczby nowych rejestracji bezrobotnych oraz wzrost wyłączeń z ewidencji bezrobotnych (podjęcie pracy, lub nie potwierdzenie gotowości do niej). W opinii MPiPS, wzrost wyrejestrowań spowodowany był podjęciem bez bezrobotnych prac sezonowych w budownictwie, rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, turystyce. Do spadku bezrobocia przyczyniła się również realizacja programów aktywizacji bezrobotnych z Funduszu Pracy oraz ze środków unijnych.

Jeśli chodzi o liczbę wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy , to w kwietniu 2013 r. wyniosła ona 84,5 tys. i w porównaniu do marca 2013 r. spadła o 4,4 tys., czyli o 5 proc.

Spadek liczby ofert pracy miał miejsce w 10. województwach i wyniósł od 1,8 proc. w świętokrzyskim do 19,5 proc. w podlaskim . W pozostałych 6. województwach miał miejsce wzrost liczby ofert pracy. Najsilniejszy (o 7,0 proc.) był w województwie wielkopolskim.

AG


Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...