• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
Udział Forum Związków Zawodowych w szkoleniu ETUI Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)

Analiza kryzysu i metody jego zwalczania

  

W dniach 14-16 maja 2013 r. w stolicy Islandii Reykjaviku odbyło się szkolenie przedstawicieli europejskich związków zawodowych zorganizowane przez ETUI, którego tematem była analiza trwającego obecnie kryzysu gospodarczego i metody jego zwalczania. Forum Związków Zawodowych reprezentował Przemysław Dzido.

 

 Przedstawiciel FZZ w swoim wystąpieniu zauważył, że Polska także boryka się z kryzysem i jego efektami, przede wszystkim społecznymi. Ma on może nieco inny charakter niż kłopoty, które stały się udziałem innych państw UE. W większości przypadków, europejski kryzys ma bowiem charakter finansowy i został wywołany przez nieodpowiedzialną politykę kredytową instytucji bankowych. W Polsce ma on charakter popytowy i został wywołany wyraźnym zmniejszeniem zainteresowania towarami produkowanymi w Polsce przez kraje będące naszymi głównymi partnerami handlowymi.

Jak podkreślił Przemysław Dzido, należy też zauważyć wyraźną różnicę między polityką rządu polskiego, a oczekiwaniami społecznymi. Polityka jest skoncentrowana na oszczędnościach i konsekwentnym powstrzymywaniu się państwa od prowadzenia aktywnej polityki gospodarczej. Skutkuje to przede wszystkim wzrostem bezrobocia oraz demontażem prawa pracy. Dodał, że rząd prowadzi swoją politykę ignorując opinię większości społeczeństwa, pozorując jedynie dialog społeczny.

Przedstawiciel Forum podkreślił, że Polacy oczekują od rządu opracowania wieloletniego planu gospodarczego uwzględniającego metody reindustrializacji naszego kraju, co ma doprowadzić do zwiększenia produkcji i w efekcie zapotrzebowania na pracowników.

Przemysław Dzido odniósł się również do, omawianej podczas spotkania, kwestii budowy wspólnego ruchu związkowego i podejmowania wspólnych akcji przez organizacje związkowe w Europie. Zaznaczył, że prawo pracy nie jest gałęzią prawa kontrolowaną przez instytucje unijne, w związku z czym każda organizacja związkowa ma do czynienia ze specyficznymi problemami występującymi w poszczególnych krajach, w których rządy zachowały suwerenność w kształtowaniu polityki społecznej. Tym samym wspólne akcje nie mogą w zasadzie wykroczyć poza charakter deklaracji ideowych przedstawianych czy to w formie manifestów, listów otwartych itp., czy to pikiet, demonstracji etc. Skuteczność takich akcji jest siłą rzeczy mocno ograniczona. Co więcej, z uwagi na występujące w wielu krajach zjawisko deprecjonowania związków zawodowych przez media, mają niewielkie szanse na pozytywny oddźwięk społeczny

 

ETUI czyli Europejski Instytut Związków Zawodowych, początkowo jako ETUI-REHS, został powołany w kwietniu 2005 przez połączenie trzech komórek: powołanego w 1976 Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych, w 1987 Europejskiej Szkoły Związków Zawodowych oraz Biura Technicznego Związków Zawodowych. ETUI-REHS zmieniło nazwę na ETUI w październiku 2008 r. Jest to to organizacja ukierunkowana na badania i ekspertyzy, współpracująca w tym zakresie z EKZZ.

PD

 

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...