• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Debata wokół Strategii "Europa 2020". PDF Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wpisany przez Redaktor   
Czwartek, 11 Kwiecień 2013 11:44

W dniu 9 kwietnia 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbyła się kolejna debata w sprawie Strategii "Europa 2020". W spotkaniu z ramienia Forum Związków Zawodowych uczestniczył Pan Janusz Hyjek – członek Prezydium FZZ.
Głównym tematem dyskusji był projekt dokumentu pn. Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”. Omówiono również postępy w realizacji celu krajowego strategii „Europa 2020” w zakresie energii i klimatu.
Spotkanie prowadziła Grażyna Henclewska – Podsekretarz Stanu MG. Po otwarciu posiedzenia i przyjęciu porządku obrad głos zabrała Aneta Piątkowska (Dyrektor Departamentu Strategii i Analiz MG) omawiając projekt dokumentu oraz uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji. Na wstępie poinformowała, że uwagi zgłoszone przez OPZZ i „Solidarność” nie zostały uwzględnione w projekcie ze względu na zbyt późne przekazanie ich do MG, a odniesienie się do nich nastąpi w terminie późniejszym. Uwagi resortów zostały w znacznej większości uwzględnione.
Kazimierz Grajcarek (Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność") poinformował, że opóźnienie w przekazaniu uwag do projektu wynikło z krótkiego czasu na konsultacje (w wymiarze 8 dni). Podkreślił, że „S” bardzo poważnie podeszła do dokumentu, a z ich analizy wynika, że skutkiem wprowadzenia Krajowego Programu Reform będzie utrata ok. 0,5 mln miejsc pracy, głównie w energetyce.
Szczegółowo zostały omówione uwagi zgłoszone przez resorty, przy czym najwięcej zastrzeżeń zgłosiło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ponieważ ich uwagi do projektu w dużej części nie zostały uwzględnione.
W drugiej części spotkania omówiono postępy w realizacji celu strategii „Europa 2020” w zakresie energii i klimatu.
Prezentacje multimedialne zostały przygotowane przez przedstawicieli GUS, MG i MŚ.
Po prezentacjach odbyła się krótka dyskusja.