• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Konferencja o sytuacji kobiet na polskim rynku pracy PDF Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wpisany przez Redaktor   
Czwartek, 28 Marzec 2013 12:01

„Dialog damsko-męski na rynku pracy” to temat konferencji, która odbyła się 25 marca 2013 r. w CPS Dialog w Warszawie. Forum Związków Zawodowych reprezentowali: Małgorzata Lewicka oraz Zdzisław Bujas. Moderatorką debaty była Anna Grabowska.

 

W konferencji wzięli udział m.in. wiceministrowie pracy i polityki społecznej Jacek Męcina oraz Elżbieta Seredyn. Referaty wygłosili: prof. Kazimierz Frieske, dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, dr Barbara Bobrowicz z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW oraz Aleksandra Niżyńska z Instytutu Spraw Publicznych.

 

Jak zaznaczyła wiceminister Seredyn, sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce stopniowo się poprawia, ale proces ten jest powolny. Ciągle obowiązuje bowiem u nas model kobiety jako osoby pomagającej partnerowi w karierze zawodowej. Ona ma raczej pełnić rolę gospodyni w domu. W efekcie w 2011 r. na 1053 kobiety bierne zawodowo przypadało 547 biernych zawodowo mężczyzn. W opinii wiceminister, problemem kobiet jest to, że zawsze chcą być w pracy najlepsze, nie zostawiają sobie marginesu błędu. Bojąc się, że temu nie sprostają, często wolą zawczasu zachować się ostrożnie, a przez to nie wykorzystują swojego lepszego wykształcenia czy doświadczenia.

Według wiceministra Męciny, szczególnie ważne są zmiany postaw wobec pracy kobiet, ale także działania, które umożliwiają kobietom większe zaangażowanie w pracę zawodową, jak np. szerszy dostęp do usług opiekuńczych. Zauważył, że statystycznie to właśnie kobiety są lepiej wykształcone i szkoda byłoby, żeby nie przekładało się to na tworzenie PKB, a jednocześnie na samorealizację kobiet. Dodał, że resort pracy podejmuje działania mające dać kobietom nowe szanse. Przypomniał też, w UE, z niewygenerowanych nowych miejsc pracy 42 proc. przeznaczono dla kobiet, by zwiększyć ich aktywność zawodową.

W panelu dyskusyjnym wzięli udział zaproszeni goście, w tym partnerzy społeczni.

Małgorzata Lewicka, reprezentująca w FZZ pracowników Policji, mówiła o sytuacji kobiet zatrudnionych w Policji, o trudnościach, jakie mają z awansem, o wiążących się z tym niższych wynagrodzeniach mimo powszechnie znanego zaangażowania kobiet w pracę, mimo ich sumienności w wykonywaniu obowiązków służbowych czy, tak niezbędnej w tym zawodzie, odporności na stres.

Z kolei Zdzisław Bujas, reprezentujący OZZPiP (wchodzący w skład FZZ), poruszył problemy występujące w służbie zdrowia, sfeminizowanej, ale nie wolnej od różnic w sytuacji zawodowej kobiet i mężczyzn. Zauważył, że podstawowa wysokość pensji jest tam taka sama, niezależnie od płci. Jednakże mężczyźni mogą więcej czasu poświęcić na pracę zawodową i dlatego zarabiają więcej. Kobiety godzą ze sobą obowiązki zawodowe i rodzinne, stąd ich trudniejsza sytuacja na rynku pracy. W jego opinii, nie powinno się jednak „na siłę” tego zmieniać, a jedynie dać kobietom wybór. Odniósł się też do kwestii wydłużenia urlopów rodzicielskich wskazując, że nic nie zastąpi opieki matki nad małym dzieckiem. Dowodzą tego zresztą wybory samych rodzin i w efekcie tylko 10 proc. ojców skorzystało w ubiegłym roku z urlopu rodzicielskiego.

Podsumowując konferencję Anna Grabowska przypomniała, że nadal tylko 1/4 europejskich parlamentarzystów czy ministrów to kobiety i zaledwie 1/10 członków zarządów największych europejskich firm. Przeciętnie w UE kobiety zarabiają o 16,2 proc. mniej niż mężczyźni. Jeśli chodzi o Polskę to różnica ta wynosi, według badań, ok. 8-9 proc. Jednocześnie jednak już tylko 3 proc. mniej młodych Polek niż Polaków emigruje za pracą za granicę podczas gdy 10 lat temu różnica ta wynosiła 50 proc.

AG