• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Konferencja Forum Związków Zawodowych i Fundacji im. Friedricha Eberta w Polsce PDF Drukuj Email
(3 głosów, średnia ocena 5.00 na 5)
Wpisany przez Redaktor   
Czwartek, 21 Marzec 2013 14:58

20 marca 2013 r. w siedzibie Federacji Związków Zawodowych PKP, odbyła się konferencja pt. „Polski rynek pracy oczami ludzi młodych” organizowana przez Forum Związków Zawodowych we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta. Gościem konferencji był minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. 

 

 

Wśród prelegentów podczas konferencji znaleźli się również: Dariusz Górski z Departamentu Legalności Zatrudnienia Państwowej Inspekcji Pracy,
dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk prezes zarządu Fundacji FAVEO- Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego oraz Piotr Muller przewodniczący Parlamentu Studentów RP.
Otwierając konferencję, Przewodniczący Forum Związków Zawodowych Tadeusz Chwałka, który przedstawił problem ludzi młodych na polskim rynku pracy. Przypomniał, że bezrobocie wśród nich sięga w Polsce 27 proc. a aż 70 proc. osób podejmujących swoją pierwszą pracę jest zatrudnionych na umowę czasową. Zaznaczył, że Forum Związków Zawodowych podejmuje działania mające na celu ochronę miejsc pracy, bezpieczeństwa pracownika, które jest szczególnie ważne w dobie kryzysu gospodarczego. Dlatego pracuje w dialogu społecznym przy przygotowywaniu i opiniowani przepisów dotyczących elastycznego czasu pracy, umów terminowych, oskładkowania, ustawy antykryzysowej, urlopów macierzyńskich, programu Mieszkanie dla Młodych itd. Przewodniczący FZZ zauważył, że niedawno powstała w związku Komisja Młodych FZZ, której członkowie z pewnością sami najlepiej przedstawią swoją sytuację na rynku pracy oraz to, jak widzą swoją przyszłość w naszym kraju. 
„Pogarszająca się sytuacja społeczna w Polsce nie obejmuje wyłącznie ludzi młodych, ale mając utrudniony start w życie zawodowe to właśnie oni mogą mieć w przyszłości największe problemy z pracą” - powiedział Tadeusz Chwałka. Dodał, że nie można ludzi młodych pozostawić z tym problemem samym sobie, a związki zawodowe mają bardzo ważną rolę do spełnienia właśnie w tej kwestii.
„Forum Związków Zawodowych próbuje walczyć o to by strona rządowa bardziej wsłuchiwała się w głos obywateli, by brała pod uwagę to, co tak mocno podkreślamy, nie człowiek jest tylko pracownikiem, jest głównie obywatelem, w związku z tym nie można dopuścić, by jedynie pracodawca decydował o jego czasie wolnym, o wypoczynku, o rodzinie” - argumentował Przewodniczący FZZ.
Następnie głos zabrał Knut Dethlefsen dyrektor Fundacji im. Friedricha Eberta w Polsce, który podkreślił jak ważny jest temat bezrobocia ludzi młodych w Polsce i Europie.
Zaznaczył, że fundacja szczególną wagę przykłada do tej kwestii, bo tylko wtedy, gdy jest praca, można mówić o demografii, o walce z kryzysem, o systemie emerytalnym. 
Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz wyraził zadowolenie z faktu, że może być uczestnikiem konferencji dotyczącej ludzi młodych, w której to właśnie oni prezentują swój punkt widzenia na problemy rynku pracy. Zauważył, że problem bezrobocia młodych dotknął całą Europę, w tym również np. Irlandię, kraj który zawsze kojarzony był z dobrym rynkiem pracy. Obecnie młodzi Irlandczycy wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy za granicę. Jak mówił, kryzys gospodarczy, który rozpoczął się w 2008 r. doprowadził do tego, że średnia unijna stopy bezrobocia co roku wzrasta, przy lepszych i gorszych momentach ożywienia gospodarczego.
„Polska wyszła z pierwszej fali kryzysu obronną ręką i oprócz Niemiec jesteśmy jedynym krajem, w którym mimo wzrostu stopy bezrobocia następował również wzrost zatrudnienia. Liczba Polaków aktualnie pracujących, to ponad 15 mln i jest ona najwyższa w historii” - powiedział minister pracy. Dodał, że by Polska utrzymywała konkurencyjność należy utrzymywać wysoki poziom i jakość pracy, które są cechą charakterystyczną polskich pracowników. „Polacy zarówno w Europie i na świecie konkurują jakością pracy. Wejście do Unii Europejskiej umożliwiło zdobycie naszym obywatelom zarówno edukacji, rozwoju i doświadczenia pracy zagranicą” - argumentował.
Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że na ostatnim posiedzeniu ministrów ds. pracy i zatrudnienia UE podjęło decyzję o pakiecie „Gwarancje dla Młodych”. Przewiduje on, że w ciągu czterech miesięcy państwowe służby zatrudnienia danego kraju, powinny skierować młodą osobę na staż, szkolenie lub dotować jej otwarcie działalności gospodarczej lub przedstawić ofertę pracy. Mówił, że jest zwolennikiem rozszerzenia formuły wieku, do której ma to być stosowane. W opinii ministra, za młode powinny być uważane osoby do 30. roku życia, ponieważ czas poświęcony w ostatnim czasie na naukę się wydłużył.
Władysław Kosiniak-Kamysz zauważył, że wiele osób zdaje sobie dziś sprawę, że studia nie gwarantują już pracy w takim stopniu, jak miało to miejsce jeszcze w latach 90-tych. W Polsce nie ma dzisiaj takiego uniwersytetu, który daje umiejętności na całe życie. Tymczasem, tylko 4 proc. Polaków kształci się ustawicznie, podczas gdy średnia unijna wynosi 9 proc.
„W Komisji Trójstronnej trwają pracę nad Funduszem Szkoleniowym oraz nad tym jak włączyć do tego procesu związki zawodowe i pracodawców” - powiedział minister.
Odniósł się też do problemu urzędów pracy zaznaczając, że nie mogą być one tylko rejestratorami, miejscem gdzie przychodzi się wyłącznie po to, by mieć ubezpieczenie zdrowotne. Ważna jest zmiana filozofii i podejścia do osoby, która przychodzi do urzędu pracy. Potrzebujemy doradcy klienta, który projektuje ścieżkę zawodową młodej osoby. Mówił, że od 2014 r. rząd chce wprowadzić zmianę, by nie czekać aż ktoś zarejestruje się w urzędzie pracy, tylko ofertę zatrudnienia kierować już do studentów ostatniego roku.
„Jeżeli już wtedy ktoś będzie miał dobry biznesplan, potwierdzony rekomendacją profesora, u którego pisze pracę licencjacką czy magisterską, dostanie wsparcie w postaci bardzo nisko oprocentowanego kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego, w części umarzalnego, czy też dla mniejszych projektów, dotacje na otwarcie działalności gospodarczej zanim wyląduje w pośredniaku” - wyjaśniał minister pracy.
Kolejnym etapem konferencji była niemal dwugodzinna debata z udziałem ministra pracy, którą prowadziła Anna Grabowska. Uczestnicy konferencji pytali głównie o elastyczny czas pracy, obawy kobiet co do zatrudniania ich na umowy terminowe, o dzieło czy cywilnoprawne w obawie przed odejściem ich na wydłużony urlop macierzyński, o problemy z pracą tymczasową uczniów i studentów, o ewentualne zmiany w systemie edukacji, o kwestię składek a ubezpieczenie emerytalne, o działania urzędów pracy i agencji zatrudnienia oraz wiele innych kwestii. 
Duże zainteresowanie uczestników konferencji wzbudził referat, w którym dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk porównała polski i niemiecki rynek pracy ludzi młodych. Pytano przede wszystkim o niemieckie preferencje dla rozpoczynających pracę, dla młodych rodzin, dla osób migrujących wewnątrz kraju za pracą.  
Po konferencji przeprowadzono wybory władz Komisji Młodych FZZ. Na jej przewodniczącego wybrano Radosława Kwiatonia z NSZZFiPW. Wiceprzewodniczącymi zostali: Michał Borkowski z NSZZPP, Wioletta Janoszka z PZZ KADRA i Małgorzata Pleciak z OZZPiP. Sekretarzem Komisji Młodych FZZ został Łukasz Bukowski z NSZZPP, a członkami zarządu: Kamil Butler z OZZOiM, Sandra Szymaniak z NSZZPP, Patrycja Bieńkowska z PZZ KADRA, Bożena Wysocka z NSZZPP
oraz Maja Bakuła z NSZZPP.