• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Wsparcie na inwestycje i przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia PDF Drukuj Email
(1 głos, średnia ocena 5.00 na 5)
Wpisany przez Redaktor   
Piątek, 08 Marzec 2013 14:31

6 marca 2013 r. w Business Centre Club odbyła się konferencja pt. „Wsparcie dla przedsiębiorców w okresie spowolnienia gospodarczego. Najnowsze zmiany w prawie. Oferta Urzędu Pracy”. Gościem konferencji był sekretarz stanu w MPiPS Jacek Męcina. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele partnerów społecznych.

  Jak mówił Wiceminister Męcina, podczas gdy w 2009 r. poziom inwestycji w Polsce był wysoki, m.in. ze względu na Euro 2012, był to także szczytowy okres konsumpcji, to w 2012 r. wszystko wyhamowało. Aby gospodarka mogła się rozwijać, niezbędne są zatem działania wspierające inwestycje, konsumpcję, zmierzające do przeciwdziałania rosnącemu bezrobociu. Wpływa to bowiem nie tylko na podnoszenie dochodów gospodarstw domowych, ale także ma znaczenie psychologiczne związane ze zdolnością do powrotu na rynek pracy.

Jak podkreślił wiceminister, do tego właśnie zmierzają działania zwiększające efektywność publicznych służb zatrudnienia, wprowadzane programy pilotażowe wykorzystujące możliwości prywatnych agencji zatrudnienia, zwiększanie wydatkowania środków Funduszu Pracy na aktywizację zawodową (w 2013 r. o 17 proc.)

Jacek Męcina zapewniał, że w lutym 2013 r. wyraźnie widać wzrost liczby ofert pracy, co zapowiada ograniczanie wzrostu bezrobocia. Wspomniał o przygotowanych już zmianach w prawie: ułatwiających dostąp do kredytów małych o średnim firmom, uelastycznienie czasu pracy, wsparcie na wypadek zmniejszenia liczby zamówień w przedsiębiorstwach w postaci subsydiowania zatrudnienia.

Zdaniem wiceministra pracy, firmy i działające w nich związki zawodowe powinny się zastanowić, czy w trudnej sytuacji gospodarcze, gdy konieczne okazuje się zwolnienie części załogi, nie byłoby lepszym rozwiązaniem przeznaczenie środków na szukanie dla tych osób miejsc pracy, zamiast na wypłacania im wysokich odpraw.

W jego opinii konieczna jest też zmiana podejścia do bezrobocia i szukania zatrudnienia samych pracowników. Nie mogą oni jedynie szukać jak najlepszego sposobu ucieczki z rynku, np. na wcześniejsze emerytury czy w różnego rodzaju niepełnosprawności. Należy wzmocnić ich samoocenę, bo to od niej zależy aktywność na rynku pracy, zaznaczył wiceminister.

Podczas konferencji, przedstawiciele warszawskiego Urzędu Pracy zaprezentowali ofertę wspierania przedsiębiorców w poszukiwaniu odpowiednich dla ich pracowników, a także dostępnej finansowej pomocy w tworzeniu i utrzymywaniu miejsc pracy.

Forum Związków Zawodowych reprezentowali na konferencji: Dariusz Trzcionka, Krzysztof Stefanek, Wioletta Janoszka, Anna Grabowska.

AG