• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
Bezrobocie w lutym wzrosło do 14,4 proc. Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)

Według szacunkowych danych resortu pracy, stopa bezrobocia rejestrowanego w lutym 2013 r. wyniosła 14,4 proc. W porównaniu do stycznia wzrosła o 0,2 punktu procentowego. Jednocześnie liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców wyniosła 81,6 tys. i była wyższa niż w styczniu o 17,5 tys.

 

Liczba bezrobotnych na koniec lutego 2013 r. wyniosła 2 mln 337,4 tys. osób i w porównaniu do końca stycznia 2013 r. wzrosła o 41,6 tys. osób.

Wzrost stopy bezrobocia w lutym 2013 r. miał miejsce we wszystkich województwach. Najmniejszy był w: lubuskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim. Wyższy wzrost bezrobocia zanotowano na obszarach z dużymi aglomeracjami miejskimi, tj. w województwach: wielkopolskim, małopolskim, mazowieckim, dolnośląskim, łódzkim, pomorskim i śląskim.

Jak ocenia resort pracy, wynika to z faktu usytuowania w nich przedsiębiorstw, które w trudnej sytuacji gospodarczej ograniczają zatrudnienie.

Jeśli chodzi o płeć, to w pierwszych miesiącach 2013 r., około trzykrotnie wyższy wzrost bezrobocia dotyczył mężczyzn niż kobiet co może wiązań się ze zwolnieniami w sektorach gospodarki zatrudniających głównie mężczyzn, jak np. budownictwo.

Jak podkreśla ministerstwo pracy, wzrost bezrobocia był spowodowany rejestracją osób po: zakończeniu udziału w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu, zakończeniu umów na czas określony, rozwiązaniu umów o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a także dalszym ograniczeniem prac sezonowych.

Natomiast liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w lutym 2013 r. wyniosła 81,6 tys. i w porównaniu do stycznia wzrosła o 17,5 tys., tj. o 27,4 proc. Wzrost w tym zakresie odnotowano w 15. województwach. Najniższy, w stosunku do stycznia 2013 r., był w wielkopolskim (12,3 proc.), a najwyższy w lubelskim (97,4 proc.). Jedynie w województwie śląskim miał miejsce nieznaczny spadek ofert pracy w porównaniu do stycznia 2013 r. (o 8 proc.).

AG


Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...