• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Rynek pracy i płace 2012-2013 PDF Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wpisany przez Redaktor   
Piątek, 08 Marzec 2013 11:41

Trudna sytuacja ekonomiczna, rosnące bezrobocie zmusza do poszukiwań nowych rozwiązań, które usprawnią funkcjonowanie rynku pracy – podkreślali przedstawiciele Polskiego Forum HR podczas śniadania prasowego w PKPP Lewiatan, które odbyło się 7 marca 2013 r.

 

Forum Związków Zawodowych reprezentowała podczas śniadania Anna Grabowska.

 

Na wstępie spotkania, przedstawiony został raport Polskiego Forum HR pt. „Rynek agencji zatrudnienia w 2012 r.”. Następnie dyskutowano na temat roli, jaką sektor agencji może odegrać w kreowaniu efektywnego rynku pracy. Podkreślano, że rok 2013 będzie czasem ważnych decyzji. Wskazano tu na nowelizację Kodeksu pracy, nową ustawę antykryzysową, program pilotażowy dotyczący aktywizacji bezrobotnych na Podkarpaciu, Dolnym Śląsku i Mazowszu.

Jak wynika z badania Instytutu Badawczego Randstad i TNS, dla 15 proc. przedsiębiorców badanych metodą radzenia sobie ze spowolnieniem gospodarczym jest zwalnianie pracowników. W ostatnich 6. miesiącach więcej firm zmniejszało niż zwiększało poziom zatrudnienia.

Redukcja etatów nastąpiła w prawie co trzeciej firmie, podczas gdy co czwarta firma je zwiększyła. Pod względem regionów najtrudniejsza sytuacja miała miejsce na wschodzie i w centralnej Polsce. Zmniejszenie liczby pracowników dotyczyło tam częściej niż co trzeciej firmy.

Dla największej grupy pracowników powodem utraty pracy było wypowiedzenie umowy przez pracodawcę (42 proc.), a w 16 proc. przypadków pracownikom nie zaproponowano kontynuacji umowy na czas określony. W prawie co dziesiątej firmie (9 proc.) zmniejszenie zatrudnienia wynikało z faktu, że więcej niż zwykle pracowników złożyło wypowiedzenie.

W 44 proc. badanych firm wypowiedzenia umów dotyczyły pojedynczych pracowników. Natomiast 23 proc. firm zwolniło w ciągu ostatniego półrocza więcej niż 10 proc. załogi, a kolejne 8 proc. więcej niż 10 proc. wszystkich pracowników.

Pracodawcy biorący udział w badaniu, którzy wskazywali, że odczuwają pogorszenie sytuacji związane z ogólną sytuacją gospodarczą kraju były to aż w 83 proc. firmy mniejsze, zatrudniające od 10 do 49 pracowników.

Jeśli chodzi o przyszłość, to zwiększenia zatrudnienia w ciągu najbliższego półrocza można, według badania, spodziewać się w niespełna co piątej badanej firmie (19 proc.). Jednocześnie 15 proc. planuje zmniejszyć zatrudnienie.

35 proc. przedsiębiorców twierdzi, że dla zwiększenia efektywności działań antystagnacyjnych potrzebne jest uelastycznienie zatrudnienia. Wskazują wprowadzenie dłuższych okresów rozliczeniowych (15 proc.), wykorzystanie umów na czas określony (15 proc.) lub nawiązanie współpracy z agencjami pracy tymczasowej (11 proc.).

Badania dotyczyły również poziomu wynagrodzeń. Wynika z nich, że w ciągu ostatnich 6. miesięcy 67 proc. przedsiębiorców nie wprowadziła zmian płac. Podwyżki pensji miały miejsce w 26 proc. firm. Jeśli miały miejsce podwyżki, to zwykle były one na poziomie inflacji (31 proc.) lub nie przekroczyły 5 proc. dotychczasowego wynagrodzenia (35 proc. firm).

Jednocześnie, mimo mało optymistycznej sytuacji na rynku pracy, aż 48 proc. firm odczuwa większą niż w ubiegłych latach presję płacową ze strony pracowników.

AG