• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
Zamiast dotacji pożyczka na założenie firmy Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)

Kilka dni temu ministerstwo pracy przesłało do konsultacji projekt zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wprowadza on zasadniczą zmianę w dofinansowywaniu osób zakładających działalność gospodarczą.

 Obecnie przedsiębiorcy i bezrobotni mogą liczyć na pomoc państwa w zakupie sprzętu, urządzenie nowego miejsca pracy, które zajmie osoba dotychczas bezrobotna czy po prostu rozpoczęcie funkcjonowania własnej firmy łącznie 21 tys zł. Dotacji tej nie trzeba zwracać.

W myśl zmian zaproponowanych przez resort pracy, dotację zastąpi nisko oprocentowana (1 proc.) pożyczka, którą jednak trzeba będzie zwrócić w ciągu 3 lat. Ma ona pochodzić z Banku Gospodarstwa Krajowego i wynosić 21 tys. zł.

Więcej pieniędzy, bo aż 70 tys. zł będzie mogła dostać osoba bezrobotna, która zechce założyć własną firmę. Na spłatę pożyczki będzie miała 7 lat i w razie kłopotów finansowych, będzie mogła ją zawiesić na okres do 1 roku.

Projekt resortu przewiduje także inne rozwiązanie, jakim jest tzw. grant na telepracę. Będzie to kwota ponad 20 tys. zł, którą otrzyma osoba zatrudniająca bezrobotnego, rodzica wychowującego dziecko w wieku do 6 lat albo opiekuna osoby bliskiej pobierającego świadczenie pielęgnacyjne.

Kolejna propozycja to zwolnienie ze składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawcy, który zatrudnił osobę bezrobotną mającą nie więcej niż 30 lat. Dodatkowo, jeśli młody bezrobotny zostanie zatrudniony po raz pierwszy, pracodawca otrzyma półroczną refundację jego składek na ubezpieczenie społeczne do wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia. Warunkiem będzie utrzymanie takiej osoby w zatrudnieniu przez kolejne pół roku.

Resort pracy zaproponował też rozwiązanie dotyczące długotrwale bezrobotnych w wieku 50+. Pracodawca, który taką osobę zatrudni, będzie mógł liczyć na 30 proc. dofinansowanie do minimalnej jej pensji przez 12 miesięcy, jeśli nie rozwiąże z nią umowy przez kolejne pół roku. Jeżeli zatrudniony będzie miał ponad 60 lat, okres dofinansowania wyniesie 2 lata. Pracodawca musi jednak utrzymać taką osobę w zatrudnieniu co najmniej przez kolejny rok.

Zgodnie z planami ministerstwa pracy, przepisy miałyby wejść w życie od początku 2014 r.

W 2013 r. na dofinansowanie dla przedsiębiorców i bezrobotnych przeznaczono 900 mln zł. Ma to pozwolić na utworzenie 20 tys. nowych miejsc pracy.

AG


Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...