• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
Inauguracja działalności Rady Polityki Senioralnej Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)

18 lutego 2013 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się pierwsze spotkanie inauguracyjne powołanej w tym resorcie Rady do spraw Polityki Senioralnej. Otworzył je minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Do Rady zaproszeni zostali przedstawiciele urzędów centralnych, organizacji trzeciego sektora, instytucji samorządowych, uczelni, a także przedstawiciele organizacji pracodawców i związków zawodowych.

 Z ramienia Forum Związków Zawodowych do Rady zgłoszona została Małgorzata Lewicka, przewodnicząca NSZZ Pracowników Policji.

Minister Kosiniak-Kamysz, otwierając spotkanie przypomniał, że rok 2012 był ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Rada Ministrów przyjęła wówczas „Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013” (ASOS). Obejmuje on z jednej strony realizację zadań publicznych w drodze otwartego konkursu ofert przez organizacje działające w sferze pożytku publicznego, z drugiej natomiast zakłada opracowanie założeń długofalowej polityki senioralnej we współpracy z innymi resortami i urzędami centralnymi, samorządem terytorialnym, organizacjami obywatelskimi oraz środowiskami naukowymi i eksperckimi. Realizację tych wszystkich zadań mają ułatwić m.in. właśnie spotkania Rady do spraw Polityki Senioralnej i wypracowywane przez nią rozwiązania.

- Przygotowując długofalową politykę senioralną nie chcemy ograniczać się do przesyłania gotowych propozycji do konsultacji – zaznaczał minister pracy. Wyraził nadzieję, że Rada stanie się też fundamentem przyszłego Parlamentu Seniorów, będzie liczącym się partnerem współpracy międzynarodowej w Unii Europejskiej tym obszarze.

Marzena Breza, dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej MPiPS, przedstawiła główne obszary tematyczne i harmonogram prac Rady. Zebrani wysłuchali też m.in. wystąpienia prezes Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku Krystyny Lewkowicz.

AG


Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...