• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
Konferencja z okazji 40-lecia Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych „Świętując przeszłość, patrząc w przyszłość” Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)

28 stycznia 2013 r. w Madrycie obchodzono 40-lecie powstania Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Z tej okazji Sekretarz Generalna EKZZ Bernadette Segol zaprosiła przedstawicieli organizacji członkowskich EKZZ do wzięcia udziału w konferencji „Świętując przeszłość, patrząc w przyszłość”. Do Madrytu przybyła sześcioosobowa delegacja Forum Związków Zawodowych w składzie: Tadeusz Chwałka-przewodniczący FZZ, Halina Peplińska - członkini Prezydium FZZ, Grzegorz Nems- przewodniczący NSZZ Policjantów, Roman Michalski - przewodniczący OZZZPRC, Stanisław Stolorz-przewodniczący FZZ Prac. PKP, członek Prezydium FZZ, Tomasz Jasiński – radca, ds. międzynarodowych FZZ. 


W trakcie konferencji dyskutowano najważniejsze problemy i wyzwania europejskiego ruchu związkowego, prezentowano także związkowe postulaty i propozycje rozwiązań walki z kryzysem zatrudnienia w Europie. Uczestnicząca w konferencji minister zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego Hiszpanii podkreśliła wagę dialogu społecznego i szczególnej roli związków zawodowych jako partnera. Laszlo Andor Komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji podkreślił wagę efektywnego wykorzystania zasobów finansowych, gospodarczych i społecznych Europy w osiągnięciu założonych w Strategii UE 2020 celów. Z kolei Martin Schultz, przewodniczący Parlamentu Europejskiego skrytykował europejskich decydentów za brak efektywnych działań oraz za naciski wywierane na rządy krajów członkowskich by zwiększone zostały cięcia w sferze społecznej. Podkreślił, że oszczędności i dyscyplina budżetowa są konieczne, ale równocześnie powinny być zwiększane inwestycje nakierowane na wzrost w sferze zatrudnienia. „Nie życzymy sobie unii europejskich przedsiębiorstw!” podsumował przewodniczący PE.

 

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...