• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
Bezrobocie w grudniu 2012 r. - 13,3 proc. Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
altWedług informacji podanej przez resort pracy, w grudniu 2012 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 13,3 proc. Bez pracy było 2 mln 137,6 tys. osób. Pracodawcy zgłosili 36,3 tys. miejsc pracy. W porównaniu do listopada 2012 r. bezrobocie wzrosło o 0,4 punktu procentowego. Dotyczyło to wszystkich województw. Najmniejszy wzrost bezrobocia (o 0,2 punktu procentowego) miał miejsce  w województwie mazowieckim, zaś największy (o 0,7 punktu procentowego) w warmińsko-mazurskim.

W całym 2012 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 154,9 tys. osób (o 7,8 proc.). Na koniec grudnia 2012 bez pracy było 2 mln 137,6 tys. osób, co w porównaniu do końca listopada 2012 oznacza wzrosła o 79,5 tys. osób.

W opinii MPiPs, przyczyny wzrostu bezrobocia to przede wszystkim: trudna sytuacja gospodarcza w kraju, przejawiająca się m.in. słabnącym tempem wzrostu PKB w kolejnych kwartałach 2012 roku, powroty do ewidencji bezrobotnych po zakończeniu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, zakończenie umów na czas określony, których pracodawcy nie przedłużali, spadek liczby ofert pracy, jakimi dysponowały urzędy pracy, zakończenie prac sezonowych przede wszystkim w leśnictwie i ogrodnictwie, budownictwie.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w grudniu 2012 r. wyniosła 36,3 tys. i w porównaniu do listopada 2012 roku spadła o 12,7 tys. (tj. o 26 proc.). Spadek liczby wolnych miejsc pracy odnotowano we wszystkich województwach - od 7,9 proc. w  warmińsko-mazurskim, do 34,9 proc. w dolnośląskim. W całym 2012 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 787,6 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 44,5 tys. więcej (6 proc.) niż w 2011 r.

AG

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...