• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
Weszła w życie nowelizacja ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym mundurowych Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
alt1 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym mundurowych. Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw ma zachęcić dobrze wyszkolonych i doświadczonych funkcjonariuszy oraz żołnierzy do dłuższej aktywności zawodowej. Ponadto jej celem jest ograniczenie liczby świadczeń emerytalnych wypłacanych z budżetu państwa.

Czytaj dalej na stronie NSZZ FSG tutaj.

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...