• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
Bezrobocie w październiku minimalnie w górę Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
altWedług szacunkowych danych resortu pracy, stopa bezrobocia rejestrowanego w październiku wyniosła 12,5 proc. Liczba osób pozostających bez pracy to 1 995,9 tys. osób. Pracodawcy zgłosili 67,2 tys. miejsc pracy. W porównaniu do września 2012 r. bezrobocie wzrosło o 0,1 punktu procentowego.

W październiku 2011 r. wynosiło zaś 11,8 proc. Najniższa stopa bezrobocia w październiku 2012 r. (9,2 proc.) wystąpiła w województwie wielkopolskim, a najwyższa  w warmińsko-mazurskim (19,8 proc.). Liczba bezrobotnych w końcu października 2012 r. w porównaniu do końca września 2012 r. wzrosła o 16,9 tys. osób. W województwach lubuskim i świętokrzyskim miał miejsce spadek liczby bezrobotnych.
Jak podkreśla MPiPS, „obserwowane w ostatnich miesiącach spowolnienie gospodarcze, przejawiające się pogorszeniem koniunktury w kluczowych sekcjach działalności gospodarczej, takich jak przetwórstwo przemysłowe, budownictwo czy handel detaliczny, spowodowało pogorszenie sytuacji na rynku pracy”.
   
Wzrost liczby bezrobotnych w październiku wynikał z z rejestracji osób: powracających do bezrobocia po zakończeniu umów na czas określony, zwolnionych grupowo, tracących pracę po zakończeniu prac sezonowych m.in. w turystyce, budownictwie, ogrodnictwie, leśnictwie. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w październiku 2012 r.  spadła  w stosunku do września o  15,8  tys., tj. o  19 proc. Spadek odnotowano we wszystkich województwach, choć najbardziej, bo o 45 proc., spadła liczba ofert pracy w województwie świętokrzyskim, a najmniej w śląskim - o 2,7 proc.

AG

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...