• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
Krajowa konferencja Delegatów NSZZ PP Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
altW dniach 17-19 października 2012 r. odbyła się Krajowa Konferencja Delegatów NSZZ Pracowników Pożarnictwa w Mielnie-Unieściu. W trakcie trwania obrad dokonano posumowania i oceny działalności Związku, udzielając absolutorium Zarządowi Głównemu za okres objęty sprawozdaniem.

Szczególną uwagę poświęcono:
- Nowelizacji ustawy emerytalnej – uchwalenie i przebieg prac nad ustawą,
- Wzrost wynagrodzeń w 2012 roku (funkcjonariusze) - nierówne traktowanie służb mundurowych, w tym kontynuacja skutków na lata następne,
- Płace pracowników cywilnych – planowane "podwyżki" na 2012 rok, w tym problem niedoszacowania budżetów w tym zakresie,
- Aktualny stan prac nad projektami rozporządzeń w zakresie „L-4” i komisji lekarskich,
- Nadgodziny – formy i przyjęte rozwiązania w zakresie  rozliczania godzin ponadnormatywnych
- Sposób prowadzenia dialogu społecznego i forma współpracy z przełożonymi w ramach PSP - problem dyskryminacji i utrudnia wykonywania działalności związkowej,
- Problem funkcjonowania i poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w służbie,

Omawiając powyższe tematy dużą uwagę poświęcono omówieniu przebiegu i zakresu działań podjętych przez Federację ZZ Służb Mundurowych w ramach akcji protestacyjnej, która ze względu na zmieniający się zakres, czas i formy, wzbudzała duże emocje i poruszenie wśród całego środowiska.

W trakcie obrad odbyło się także spotkanie Delegatów z nadbryg. Piotrem Kwiatkowskim – Zastępcą Komendanta Głównego PSP.

Podjęte uchwały i stanowiska zostaną przekazane w najbliższym czasie Komendantowi Głównemu i staną się podstawą dalszych wystąpień i działań Związku.

Przewodniczący ZG NSZZ PP
Krzysztof Hetman

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...