• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
Stanowisko Federacji ZZ Służb Mundurowych Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
W związku z trwającymi pracami podzespołów Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych proponuje odwołanie posiedzeń Zespołu Rządowo - Związkowego do czasu zakończenia ich prac, które zaplanowano do końca marca. Wypracowane stanowiska podzespołów ze stosownymi propozycjami rozwiązań winne być przedstawione członkom Zespołu z czternastodniowym wyprzedzeniem przed planowanym spotkaniem.

Jednocześnie Federacja, pomimo przyjętych w dniu 23 lutego br. ustaleń w sprawie spotkania w MSWiA dotyczącego założeń do ustawy o racjonalizacji uposażeń, wyraża dezaprobatę wobec braku dialogu w tej sprawie. Wybiórcze wprowadzanie rozwiązań kodeksowych powodujących obniżenie uposażenia do 80 % w służbach mundurowych w czasie L-4, przy jednoczesnych zapisach w ustawach pragmatycznych o obowiązku narażania życia i zdrowia, w ocenie Federacji jest nie do przyjęcia. Ponadto Federacja uważa, że w/w projekt ma istotny wpływ na nowy system emerytalny funkcjonariuszy służb mundurowych.
Pamiętamy zapewnienia Pana Premiera w liście skierowanym do funkcjonariuszy i żołnierzy z dnia 25 czerwca 2010 r., że "...warunki przechodzenia na emeryturę i związane z tym odprawy i wysokość świadczeń dla zatrudnionych już żołnierzy, policjantów, czy funkcjonariuszy innych służb mundurowych nie ulegną zmianie..."

Przewodniczący ZK ZZS "Florian" - Krzysztof Oleksak
Przewodniczący KKW NSZZ FSG - Mariusz Tyl
Przewodniczący ZG NSZZ PP - Krzysztof Hetman
Przewodniczący ZG NSZZP - Antoni Duda
Przewodniczący ZG NSZZ FiPw - Wiesław Żurawski

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...