• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
FZZP PKP pisze do Komisji Europejskiej Drukuj Email
(3 głosów, średnia ocena 5.00 na 5)
We wtorek 15 lutego br. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Polskich Kolei Państwowych wystąpiła z wnioskiem do Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso, Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej i Komisarza ds. transportu Siima Kallasa oraz do Komisarza ds. polityki regionalnej Johannesa Hahna z prośbą o bardzo szybką interwencję w sprawie drastycznie pogarszającej się sytuacji transportu kolejowego w Polsce, zagrażającej spójności infrastrukturalnej Unii Europejskiej i prowadzonej polityce spójnego rozwoju Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Związkowcy przedstawili Komisji Europejskiej fakty dotyczące postępującej degeneracji transportu kolejowego w Polsce, do której przyczyniają się od 1989 roku wszystkie kolejne rządy RP, poziom wydatkowania środków na inwestycje w infrastrukturę drogową i kolejową oraz poinformowali o decyzji rządu Donalda Tuska z 25 stycznia 2011 roku o odebraniu kolei 1,25 mld euro (tj. prawie 4,8 mld złotych), pochodzących z unijnego Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” z przeznaczeniem na inwestycje związane bezpośrednio z modernizacją linii kolejowych.

Zdaniem członków Federacji działania podejmowane przez kolejne rządy skutkują m.in. utrudnianiem realizacji polityki równomiernego rozwoju transportu w ramach Unii Europejskiej, realnym obniżaniem standardu życia mieszkańców Polski i Unii Europejskiej poprzez ograniczanie dostępności do kolei jako środka transportu, służącemu dojazdom do pracy, szkół, centrów handlowych, ośrodków kulturalnych, itd., a także ograniczaniem swobody i jakości podróżowania, transportu towarów, turystyki i mobilności obywateli państw Unii Europejskiej. Zauważono jednocześnie, że brak finansowania kolei na odpowiednim poziomie tworzy zagrożenie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, zarówno dla pracowników kolejowych, jak i pasażerów oraz przewożonych towarów oraz szkodzi warunkom świadczenia usług użyteczności publicznej w dziedzinie transportu kolejowego.

Wystąpienie do Komisji Europejskiej podyktowane zostało nie wywiązywaniem się przez rząd Donalda Tuska z konstytucyjnych obowiązków prowadzenia polityki w poszanowaniu zasad dialogu społecznego i współpracy partnerów społecznych, co doprowadza do konieczności poszukiwania sposobów na naprawę zaistniałej sytuacji u organów Unii Europejskiej.

Pismo Federacji otrzymali jednocześnie Prezydent RP Bronisław Komorowski, Premier Donald Tusk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury ds. kolejnictwa Andrzej Massel, poseł Parlamentu Europejskiego Bogusław Liberadzki oraz sekretarze generalni Międzynarodowej i Europejskiej Federacji Pracowników Transportu – David Cockroft i Eduardo Chagas, do których Federacja wystąpiła o wsparcie w międzynarodowym nacisku na Komisję Europejską i polski rząd w sprawie zapewnienia zrównoważonego poziomu finansowania rozwoju transportu kolejowego i drogowego.

Wystąpienie do Komisji Europejskiej jest realizacją uchwały Zarządu Głównego FZZP PKP z 2 lutego br.

Piotr Strębski


Pełna treść wystąpienia znajduje się tutaj.

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...