• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
FZZ Służb Mundurowych o racjonalizacji uposażeń Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Publikujemy treść pisma Wiceprzewodniczącego FZZ Antoniego Dudy ws. prac nad założeniami do projektu ustawy o racjonalizacji uposażeń służb mundurowych. Treść pisma w rozwinięciu.

"W ostatnich dniach działając w ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych skierowaliśmy pisma do premiera oraz do ministra Michała Boni, których treść dostępna jest na naszych portalach.

W ostatnich dniach działając w ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych skierowaliśmy pismo do premiera, w którym jednoznacznie stawiamy żądanie wstrzymania prac nad założeniami do projektu ustawy o racjonalizacji uposażeń służb mundurowych, co najmniej do czasu zakończenia prac nad zmianą ustawy emerytalnej dla naszych służb. W przeciwnym  przypadku zapowiedzieliśmy, że związki zawodowe wchodzące w skład Federacji ZZ SM wycofają swoich przedstawicieli z zespołu rządowo-związkowego i wszystkich podzespołów zajmujących się reformą systemu emerytalnego.

Powody tak stanowczego sformułowania naszych żądań są oczywiste i zostały już wystarczająco uzasadnione po pierwszym zaprezentowaniu projektu MSWiA. Kolejny projekt powiela błędy poprzedniego i nie uwzględnia zgłoszonych wówczas przez związki uwag i postulatów. Nadal do absencji wliczane są nieobecności związane z wypadkami w służbie, zwolnienia związane z zabezpieczaniem akcji, zwolnienia funkcjonariuszy, którzy posiadają pełną wysługę emerytalną, jak również związane z urlopami macierzyńskimi i opieką nad dziećmi. Pomimo wyraźnego zobowiązania ministra, brak kompleksowego rozwiązania dotyczącego przeznaczania środków z oszczędności, jak również uregulowania problemu służb nocnych i ewidencji czasu służby i nadgodzin.

Skierowaliśmy również pismo do ministra Michała Boni, przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów w sprawie uporządkowania zasad pracy podzespołów. Brak oficjalnej decyzji o randze ministerialnej  w sprawie powołania podzespołów, powoduje bowiem utrudnienia w uzyskaniu przez wyznaczonych przedstawicieli zwolnienia od pracy na czas posiedzenia podzespołów, skutkuje też brakiem podstawy do rozliczenia delegacji. W piśmie zwróciliśmy też uwagę na brak określenia zasad procedowania w podzespołach, terminów i harmonogramu ich pracy.
Nie zabezpieczono możliwości zlecania przez podzespoły badań wyspecjalizowanym jednostkom, nie ustalono kto ma sporządzać sprawozdania z pracy podzespołów, ani zasad zatwierdzania tekstów i sprawozdań z pracy podzespołów, które to dokumenty mają być przedstawiane na posiedzeniach zespołu stałego.
Mamy już potwierdzenie, że spotkanie wyznaczonych do pracy w podzespołach przedstawicieli związków z ministrem Michałem Boni, w sprawach poruszonych w piśmie odbędzie się 16 lutego br.
Natomiast spotkanie Zespołu Stałego odbędzie się 23 lutego br. Po tym posiedzeniu zostanie wydany komunikat z aktualnego przebiegu prac.

Antoni Duda
Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...