• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
Konferencja Zarządu Regionu Śląskiego OZZPiP oraz OIPiP w Katowicach Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Konferencja, która odbyła się 13 stycznia 2011r. w Katowicach z inicjatywy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Zarządu Regionu Śląskiego OZZ Pielęgniarek i Położnych stała się początkiem wspólnych dyskusji różnych przedstawicieli środowiska pielęgniarek i położnych w kwestii zagrożeń wynikających z projektu pakietu ustaw zdrowotnych.

Szerokie gremium pielęgniarek i położnych - przedstawiciele Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Bielsku -Białej, Częstochowie, zarządzających w naszych placówkach, pełnomocnicy izbowi , przedstawiciele organizacji związkowych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych , Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz Polskiego Towarzystwa Położnych miały okazję wysłuchać ciekawych wykładów :

- V-ce prezes NRPiP - E. Garwacka - Czachor - „ Prowadzenie działalności gospodarczej a odpowiedzialność pielęgniarki i położnej".

- Mec. D. Gliszczyński - reprezentujący Zarząd Krajowy OZZPiP przybliżył słuchaczom projekt ustawy o działalności leczniczej z jej wadami i zaletami.

- V-ce przewodnicząca Zarządu Regionu Śląskiego OZZPiP K. Ptok w sposób obrazowy i jasny przedstawiła zasady działania Ustawy z dnia 22 października 2010r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, dotyczącej wzrostu wynagrodzenia w zakładach opieki zdrowotnej.

- Przewodnicząca Zarządu Regionu Śląskiego OZZPiP I. Borchulska omawiając projekt zmian do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wskazała na niebezpieczeństwa dla zawodu pielęgniarki i położnej, wynikające z proponowanych zmian do ustawy.

Przewodnicząca I. Borchulska wystąpiła na spotkaniu z propozycją podjęcia wspólnego Stanowiska do Wojewody Śląskiego w celu podjęcia prac przy projektach ustaw z ramienia WKDS-u. Podkreśliła, iż działając razem będziemy silniejsze w dążeniu do celu.

- Przewodnicząca ORPiP M. Bartusek podsumowując Konferencję stwierdziła, iż zmiany, które nas czekają - czy chcemy, czy nie będą miały wpływ na wykonywanie naszego zawodu, którego można się nauczyć, ale pielęgniarką trzeba się urodzić. Przewodnicząca wskazała na negatywne elementy obecnych zmian - różnorodność umów o pracę, brak norm zatrudnienia, niskie wynagrodzenia, brak konkursów . Przestrzegła, iż będzie to miało wpływ na pogorszenie jakości opieki nad pacjentem. W związku z trudna sytuacją w sektorze ochrony zdrowia , rzutującą na jakość opieki Przewodnicząca M. Bartusek potwierdziła słuszność podpisania wspólnego Stanowiska Samorządu, OZZPiP i innych organizacji pielęgniarskich.

Efektem owocnej Konferencji była deklaracja zarówno strony związkowej jak i samorządowej kontynuacji podobnych , cyklicznych spotkań (dokument dostępny na stronie Zarządu Regionu Śląskiego OZZPiP tutaj).

Źródło: Zarząd Regionu Śląskiego OZZPiP, www.ozzpip.slask.pl

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...