• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
Kolejarze z Komitetu Protestacyjno-Strajkowego pikietowali w Bydgoszczy Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Przy Dworców Głównym PKP w Bydgoszczy odbyła się dziś kolejna pikieta Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Kolejarzy. Związkowcy z trzech największych związkowych central kolejowych informowali ludzi o stanie polskiej kolei. Zebrani apelowali do rządu o podjęcie rozmów przy kolejowym "okrągłym stole".

Zdaniem protestujących rząd źle zarządza spółkami kolejowymi, co może doprowadzić do ich bankructwa, a także nie dba o infrastrukturę kolejową. Jeśli do spotkania z przedstawicielami rządu nie dojdzie kolejarze nie wykluczają strajku generalnego na kolei.

Pikieta zakończyła się przekazaniem petycji na ręce Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - Ewy Mes. Postulaty z petycji są następujące:

      1. Zakup nowoczesnych wagonów i składów zespolonych dla przewozów pasażerskich, realizowanych przez PKP Intercity S.A. i Przewozy Regionalne Sp. z o.o. zapewniajacych lepszy standard podróżowania.
      2. Wycofanie z Sejmu rzadowego projektu nowelizacji ustawy o restrukturyzacji PKP i ustawy o transporcie kolejowym w cześci dotyczącej możliwosci ogłoszenia upadłosci spółek kolejowych (Cargo, Intercity, Przewozy Regionalne).
      3. Powstrzymanie dalszego podziału spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na przewozników tworzonych przez samorządy wojewódzkie poprzez zmiany w stosownych ustawach.
      4. Zwiększenie finansowania modernizacji infrastruktury kolejowej, umożliwiającego pełne wykorzystanie środków Unii Europejskiej (tzw. wkład własny).
      5. Zwiększenie nakładów finansowych na utrzymanie drogi kolejowej (tory, rozjazdy, urządzenia związane z ich eksploatacją) tak jak ma to miejsce w przypadku dróg dla ruchu kołowego, co skróci czas przejazdów i podniesie atrakcyjność podróżowania koleją.
      6. Oddłużenie PKP S.A. z historycznych długów powstałych na mocy zapisów ustawy o restrukturyzacji PKP oraz spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o., która została „podrzucona” przez rząd, samorządom wojewódzkim (tzw. usamorządowienie).
      7. Pokrycie strat powstałych z różnicy pomiędzy przychodami a kosztami uruchamianych pociagów pasażerskich, w ruchu miedzywojewódzkim i miedzynarodowym (na mocy umowy z Ministerstwem Infrastruktury - rząd zamawia, a nie płaci).
      8. Odstąpienie od komunalizacji gruntów PKP S.A. i pilne uregulowanie stanu prawnego (realizacje wniosków) nieruchomości PKP S.A. przygotowywanych do wniesienia, do spółek kolejowych.
       9. Aportowanie majątku niezbędnego do działalności statutowej spółek kolejowych, w tym budynku przy Pl. Matejki 12 w Krakowie, do spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. , z którego zarządzany jest ruch kolejowy na terenie południowej Polski.

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...