• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
Rada Pracowników negatywnie o planach Kompanii Węglowej S.A. Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Rada Pracowników negatywnie zaopiniowała  projekt Planu Techniczno – Ekonomicznego Kompanii Węglowej S.A. na 2011 rok. Rada  Pracowników uznała za zbyt niski poziom wydobycia 39,9 mln ton węgla w obecnej zwyżkowej tendencji na światowych rynkach surowcowych. Zaś zmniejszenie o 0,2 mln ton (w stosunku do 2010r) węgla energetycznego wobec zwiększających się potrzeb rodzimej energetyki i celowe obniżenie mocy produkcyjnych niektórych kopalń Rada uznała za niezrozumiałe i szkodliwe dla spółki.

Szczególnie źle oceniła prowadzoną przez zarząd Kompanii politykę zatrudnienia w efekcie której na koniec 2011 r. w spółce ma się zmniejszyć zatrudnienie aż o 2 556 osób. Jest to niepokojące zważywszy, że już obecny poziom zatrudnienia nie odpowiada dotychczasowym potrzebom i grozi katastrofalnymi skutkami  braku kadr oraz obniżenie bezpieczeństwa  wykonywania robót w kopalniach.

Rada Pracowników negatywnie oceniła również założenia polityki płacowej. Proponowany  wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poziomie 0 % oznacza w praktyce bowiem spadek poziomu wynagrodzeń pracowników.  Rada nie zgadza się na zakładaną w II kwartale likwidację  Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych i alokacji pracowników  bez wcześniejszych konsultacji  ze stroną społeczną. Również planowane  wniesienie  kopalni „:Bolesław Śmiały”  do spółki  celowej bez zakończenia  procesu konsultacji  społecznych  i zawarcia porozumienia  gwarantującego pracownikom  utrzymanie  dotychczasowych uprawnień płacowych i socjalnych uznała za niedopuszczalne. Rada przypomniała także o konieczności likwidacji  pośredniego szczebla zarządzania, jakim są Centra Wydobywcze. Powodują one tylko większą biurokrację i bałagan.

Wobec tak skonstruowanego  projektu  Planu Techniczno – Ekonomicznego  niezbędna jest interwencja  właściciela, który reprezentując Skarb Państwa oraz interes  polskiej gospodarki  powinien podjąć zdecydowane kroki  celem zmiany  założeń PTE.

Źródło: JB, Hajer Fakty

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...