• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
Pikieta kolejarzy w Krakowie Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
3 lutego w Krakowie przed budynkiem Dworca Głównego odbyła się pikieta kolejarzy. Organizatorami były trzy największe kolejarskie związki zawodowe - Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP, Konfederacja Kolejowych Związków Zawodowych oraz SKK NSZZ "Solidarność". Głos zabrali m.in. przewodniczący trzech organizacji - Stanisław Stolorz (FZZP PKP), Leszek Miętek (KKZZ) oraz Henryk Grymel („Solidarność”).

Związkowcy domagają się m.in. wyrównania szans w rozwoju transportu kolejowego i drogowego oraz zaprzestania prac nad zmianami w prawie, które doprowadzają do upadłości spółek. Sprzeciwiają się oni również likwidacji połączeń kolejowych.

Stanisław Stolorz zwrócił uwagę, że ostatnie decyzje rządu stoją w sprzeczności z postanowieniami unijnego traktatu akcesyjnego, który określa proporcje między inwestycjami drogowymi i kolejowymi na 60:40. - W Polsce mamy proporcje 80:20, a teraz będzie jeszcze gorzej – komentował związkowiec.

Po zakończeniu wiecu protestujący wręczyli wojewodzie krakowskiemu petycję przeciwko dalszej degradacji kolei. Domagają się w niej m.in. uwłaszczenia kolei na użytkowanych przez nią gruntach, wycofania ustawy umożliwiającej upadłość spółek kolejowych, oddłużenie PKP S.A., przeznaczenia środków na modernizację infrastruktury kolejowej i taboru oraz realizacji umów podpisanych przez spółki kolejowe z Ministerstwem Infrastruktury przewidujących dofinansowanie przewozów pasażerskich.

Protestujący prowadzili także akcję na dworcu w Krakowie, podczas której informowali podróżnych o szkodliwych działaniach władz, w efekcie których polska kolej znajduje się w fatalnej sytuacji.

Manifestacja była pierwszą z serii organizowanych w całym kraju pikiet. Następne odbędą się 8 lutego w Bydgoszczy i 10 lutego w Katowicach.

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...