• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
Posiedzenie Rady Ochrony Pracy Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
1 lutego 2011 r. obyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Na spotkaniu omawiano wpływ pola elektroenergetycznego na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz osoby postronne.

Przedstawiono także stan pracy nad nowelizacją dyrektywy europejskiej dotyczącej zagrożeń elektromagnetycznych w środowisku pracy oraz omówiono polski system prawa pracy w zakresie zagrożeń elektromagnetycznych.

Materiał na posiedzenie przygotowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy pt. Wymagania nowej dyrektywy WE w sprawie ochrony pracowników przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych dostępny jest na stronie Rady Ochrony Pracy tutaj.

Kolejne posiedzenie ROP odbędzie się 1 marca 2011 r. Tematyka spotkania to przestrzeganie uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem oraz problematyka kontynuacji zatrudnienia kobiet powracających z urlopów macierzyńskich.

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...