• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
Pismo NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej do Ministra Infrastruktury Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Publikujemy pismo NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej do Ministra Infrastruktury w sprawie stawek kilometrowych za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych z dnia 24 stycznia 2011 r.


 
Stare Kurowo 24 stycznia 2011 r.
Szanowny Panie Ministrze!

 
      NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej zwraca się do Pana Ministra o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu zwiększenie stawki za przejechanie 1 km w związku z używaniem prywatnego pojazdu do celów służbowych.
      Obecne stawki waloryzowane było po raz ostami w listopadzie 2007r. Od tego czasu znacząco wzrosły ceny paliw płynnych ( ok. 11%), oraz w dużym stopniu zwiększył się koszt utrzymania pojazdu ( naprawy, części zamienne, ubezpieczenia itp. ). Ponadto należałoby wprowadzić w okresie zimowym tzw. dodatek zimowy, który to rekompensowałby zwiększone wydatki paliwowe ponoszone w momencie występowania niskich temperatur oraz zaśnieżonych i śliskich nawierzchni.
      W związku z powyższym oczekujemy na decyzje o podjętych działaniach zmierzających do rozwiązania przedmiotowego problemu i podniesieniu stawki do poziomu gwarantującego zwrot ponoszonych kosztów.


Z poważaniem

Za Zarząd

Przewodniczący
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
Listonoszy Poczty Polskiej

Piotr Saugut


Do wiadomości:
1. Listonosze Poczty Polskiej S.A.
2. Forum Związków Zawodowych

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...