• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...

Menu Główne

O projekcie PDF Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wpisany przez Jerzy Przybyszewski   
Niedziela, 16 Sierpień 2009 15:39

CSR


 
Projekt pt. „Modyfikowanie kultury organizacji w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw” realizowany jest od 1 stycznia 2009r. do 31 marca 2010 r.

Zasadniczym celem projektu jest wypracowanie rozwiązań modelowych kultury organizacji w oparciu o kompleksową analizę stanu poprzez:
  • zaangażowanie pracowników i pracodawców w procesy zmian
  • promocja istotnej roli, jaką odgrywa kultura organizacji w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw
  • podniesienie kompetencji beneficjentów w zakresie efektywnego projektowania, modyfikowania i kształtowania kultury organizacji
  • wdrażanie beneficjentów do aktywnego udziału w społeczeństwie wiedzy
Grupę docelową stanowią członkowie organizacji realizujących projekt z terenu całej Polski

Planowane działania projektowe:
  • dwie konferencje inauguracyjna i podsumowująca Projekt.
  • 26 informacyjnych seminariów (16 dla członków FZZ i 10 dla członków BCC)
  • opracowanie  4 materiałów analitycznych z zakresu kultury organizacji
Wniosek o dofinansowanie złożono w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki" Poddziałania 2.1.2. „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności"
Instytucją Pośredniczącą jest   Link   Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Prezentacja