• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
Podziękowania za udział w manifestacji Drukuj Email
(4 głosów, średnia ocena 4.25 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Paweł Maciąg   
Piątek, 24 Wrzesień 2010 15:37


Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w dniu 22 września 2010 r. wzięli udział w manifestacji w Warszawie. Pokazaliśmy, że zjednoczeni stanowimy siłę, której nie można lekceważyć. Poniżej publikujemy podziękowania Federacji ZZ Służb Mundurowych za udział w manifestacji. W imieniu FZZSM serdeczne podziękowania i wyrazy uznania wszystkim uczestnikom Protestu Państwowej Sfery Budżetowej złożył przewodniczący NSZZP Antoni Duda.


"W imieniu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom Protestu Państwowej Sfery Budżetowej, który miał miejsce 22 września 2010' w Warszawie.

Jak wielokrotnie podkreślaliśmy w wystąpieniach wygłaszanych podczas manifestacji, głównymi czynnikami, które wywołały protest związków zawodowych działających w państwowej sferze budżetowej były: brak waloryzacji wynagrodzeń oraz zapowiedź wprowadzenia ustawy redukującej zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej, instytucjach skarbowych, w korpusie służby cywilnej, policji, państwowej straży pożarnej, służbie więziennictwa oraz w straży granicznej.

Determinację całego naszego środowiska dodatkowo spotęgował fakt, iż próby upośledzenia płacowego państwowej sfery budżetowej trwają od dłuższego czasu, i zapowiadane są  na kolejne lata!

Manifestacja pokazała dobitnie, że tylko wspólne wystąpienia  związków zawodowych szeroko pojętej sfery budżetowej i służb mundurowych, mogą w pełni unaocznić władzom naszą siłę i zarazem doprowadzić do zmiany niekorzystnych zapisów w budżecie państwa oraz do zainicjowania faktycznego dialogu z organizacjami naszego środowiska.

Serdeczne podziękowania, za osobisty udział w manifestacji kieruję do przewodniczących central związkowych reprezentowanych przez przewodniczących:  NSZZ „Solidarność” - Janusza Śniadka, OPZZ - Jana Guza oraz FZZ - Tadeusza Chwałki.

Dziękując w imieniu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych wszystkim uczestnikom manifestacji za tak liczny udział, dziękuję przede wszystkim za Waszą postawę, determinację i wielki wkład w obronę godności i zapewnienie naszemu środowisku godziwych warunków pracy i płacy!

Ze związkowym pozdrowieniem
Za Federację Związków Zawodowych
Służb Mundurowych"

Przewodniczący
Zarządu Głównego NSZZ Policjantów
Antoni Duda


Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...